top of page
Search

Toekomst van de ouderenzorg: ‘De oudere zélf moet centraal staan’


Op woensdag 6 december 2023 verscheen in bijlage bij het wekelijkse Knack-magazine een speciale Healthcare editie over de verschillende uitdagingen in de zorg. De uitdagingen voor de ouderenzorg zijn niet min. Er is nu al een plaats- en personeelstekort in de woonzorgcentra, die bovendien niet in trek zijn bij de vele senioren-van-morgen. De sector droomt dan ook van een flexibeler en diverser woonzorgaanbod.


De zestigplusser van vandaag loopt niet warm voor een verhuis naar het woonzorgcentrum. “Dat blijft – alle goede en warme zorgen ten spijt – voor velen aanvoelen als de allerlaatste, te vermijden halte. De ouderen van nu willen oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving en overwegen andere scenario’s niet, of pas veel te laat”, ervaart Johan Staes, CEO van Vlozo, de koepel van private onafhankelijke woonzorgcentra.


Vergrijzingsgolf


Er is de laatste jaren nochtans sterk ingezet op de kwaliteit van die woonzorgcentra, en velen smijten zich met hart en ziel voor de bewoners, benadrukt Joost Heremans, directeur van woonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert. “Vroeger was het ‘pekeshuis’ er voor de gegoede burger: hij woonde er samen met anderen en zorgde er grotendeels voor zichzelf. Vandaag zijn we er voor de zwaar hulpbehoevende ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. In een toekomst waarin we met z’n allen steeds ouder worden zal deze vorm van gespecialiseerde zorgverlening meer dan nodig blijven”, schetst Joost Heremans. Toch denken ze ook in dit woonzorgcentrum na over een andere ouderenzorg. “Omdat we nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf staan en we de steeds grotere toestroom op een kwaliteitsvolle manier willen blijven opvangen, maar ook omdat we merken dat de wensen en verwachtingen van de ‘jonge’ ouderen veranderen. Ze willen keuzevrijheid, autonomie en flexibiliteit, en niet alleen omringd worden door anderen die oud en hulpbehoevend zijn.”


Bij Vlozo sturen ze daarom aan op een Masterplan Ouderenzorg dat die toenemende vergrijzing erkent en erop inspeelt. “Daarin zal de oudere zélf centraal moeten staan”, aldus Johan Staes. “Het zorgaanbod moet persoonsgerichter en gebaseerd op de behoeften zijn. Dat betekent ook meer inzetten op verschillende woonvormen, ik denk aan woonzorgcentra die nog gespecialiseerder kunnen werken in kleinere leefgroepen of aan assistentiewoningen 2.0 met een uitgebreider zorg- en dienstenpakket dan vandaag. Ook oplossingen als zorgzame woonbuurten of de creatie van zorgcampussen moeten meer worden onderzocht.”


Voor het volledige artikel van Kim Beerts verwijzen wij u graag door naar de website van Fokus online (Publicatie 06/12/2023, Fokus Online)

85 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page