top of page
Search

Positieve tendens rond medicatiebeleid in woonzorgcentra


Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits publiceerde vandaag het tweede jaarlijks rapport rond medicatieveiligheid in de Vlaamse woonzorgcentra, een rapport dat opgesteld werd door de Vlaamse Zorginspectie. Uit dit rapport blijkt vooral dat het met de medicatieveiligheid in de woonzorgcentra in vergelijking met vorig jaar de goede kant uitgaat.

Het rapport is volledig na te lezen via deze link.


"Uiteraard zijn we tevreden met de resultaten van dit jaarlijks rapport rond medicatieveiligheid in de Vlaamse woonzorgcentra. Het toont immers aan dat de woonzorgcentra in soms moeilijke omstandigheden, o.a. omwille van stijgende personeelstekorten, met succes blijven inzetten op een continue verbetering van de medicatieveiligheid"

zegt CEO Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo)


Van alle 4.007 medicatieaspecten die Zorginspectie beoordeelde bij 300 opvolginspecties, waren deze 2.920 keer of 73% correct uitgevoerd. Dat is 9% meer dan in 2022. Een kanttekening die wel moet gemaakt worden is dat er rond de registratie van de toediening van eenheden insuline bij een variabel schema nog werk aan de winkel is. Het aantal woonzorgcentra waar deze registratie consequent werd toegepast, daalde van 48% in 2022 naar 44% in 2023. Deze daling moet zeker voorzichtig geïnterpreteerd worden vanwege een verandering in de steekproef tussen 2022 en 2023, maar het feit is dat medicatieveiligheid rond toediening van insuline een aandachtspunt is en blijft.


De Vlaamse Zorginspectie formuleerde een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse woonzorgcentra en legt de nadruk op:

  • Het monitoren van alle medicatie processtappen om zicht te krijgen op belangrijke potentiële verbeterpunten;

  • Het gebruik van de PDCA-kwaliteitscyclus (plannen, doen, controleren, actualiseren) om blijvend te verbeteren;

  • Correcte en zorgvuldige dossiervorming om incidenten of fouten te vermijden;

  • Uitwisselen van 'good practices' onder elkaar;

  • Luisteren naar de stem van de gebruiker/context van de gebruiker.


Aansluitend bij de publicatie van dit rapport en de hierin opgenomen aanbevelingen rond medicatieveiligheid kondigt minister Crevits ook de lancering aan van een nieuw project ter ondersteuning van een kwalitatief medicatiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra. De focus zal liggen op het verhogen van de bewonersbetrokkenheid. De coördinerend en adviserend apotheker zal in gesprek gaan met de bewoners van woonzorgcentra zelf, om te polsen naar hun doelen, bezorgdheden en voorkeuren met betrekking tot hun eigen medicatiegebruik. En daarnaast zal er ook een toolbox ontwikkeld worden die woonzorgcentra kunnen gebruiken. Het is de bedoeling om een 100-tal woonzorgcentra te begeleiden binnen dit project. Dit najaar zal een oproep gelanceerd worden bij woonzorgcentra om deel te nemen.


Gedelegeerd Bestuurder/CEO Johan Staes: "Uiteraard zijn we tevreden met de resultaten van dit jaarlijks rapport rond medicatieveiligheid in de Vlaamse woonzorgcentra. Het toont immers aan dat de woonzorgcentra in soms moeilijke omstandigheden, o.a. omwille van stijgende personeelstekorten, met succes blijven inzetten op een continue verbetering van de medicatieveiligheid. Maar, en dat blijkt ook uit dit rapport, medicatieveiligheid is een werkwoord. Rond de medicatieveiligheid van insuline ligt er duidelijk nog werk op de plank. Er moet rond medicatieveiligheid meer gesensibiliseerd worden tijdens de opleidingen en op de werkvloer en er is duidelijk nood aan een nog strakkere opvolging van de geldende procedures. Daarnaast roep ik ook de Vlaamse Zorginspectie op om tijdens de inspecties rond medicatieveiligheid meer coachend op te treden. Bijvoorbeeld door in de Vlaamse woonzorgcentra tijdens inspecties voorbeelden te delen van 'good practices' rond medicatieveiligheid in het algemeen en medicatieveiligheid van insuline in het bijzonder."

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page