top of page
Search

Overschrijding spilindex: welke gevolgen voor de Vlaamse (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen?

Updated: Aug 29, 2022

Op 28 juli 2022 deelde FOD Economie de evolutie van de inflatie en de indexcijfers voor juli 2022 mee en werd duidelijk dat de spilindex werd overschreden, één maand eerder dan verwacht. De hoge inflatie van de afgelopen maanden is, zoals bekend, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. Dit betekent concreet dat de Vlaamse Overheid bepaalde tegemoetkomingen voor (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen zal indexeren vanaf 1 augustus 2022. Andere tegemoetkomingen zullen geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023.


Foto door Ibrahim Rifath van Unsplash

Indexatie (2%) vanaf 1 augustus 2022

• Basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging

• Tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het incontinentiemateriaal • Tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging • Korting op de gebruikersfactuur personen met jongdementie


Wat betreft de compenserende financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ zullen de voorzieningen in oktober 2022 a.s. een berekening ontvangen voor de referentieperiode 1 juli 2021 – 30 juni 2022 waarin rekening gehouden wordt met alle indexaties die tijdens deze referentieperiode doorgevoerd werden.


Indexatie (2%) vanaf 1 januari 2023:

• Werkingssubsidie centra voor kortverblijf binnen centra voor herstelverblijf

• Werkingssubsidie centra voor dagverzorging

• Werkingssubsidie centra voor dagopvang

• Subsidie bijzondere erkenning jongdementie

• Subsidie bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf


Volgens de indexeringsvooruitzichten van juli van het Federaal Planbureau, wordt de volgende overschrijding van de spilindex verwacht in december 2022, en vervolgens in maart 2023.


Meer details over wat deze indexatie betekent voor de Vlaamse (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen kan u vinden in het schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 29 juli jl. Deze brief kan u ook vinden via deze link.64 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page