Standpunten

VLOZO is een kennisdelende organisatie en een overleg-platform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Het detail van de standpunten die VLOZO inneemt naar aanleiding van de Vlaamse regeerperiode van 2014 tot 2019 kan u hier lezen.

Het betreft volgende onderwerpen:

  • Voldoende zorgaanbod voor Vlaamse ouderen
  • Continuïteit na regionalisering
  • Model voor Vlaamse ouderenzorg
  • Middelen doelmatig inzetten