Standpunten

VLOZO is een kennisdelende organisatie en een overleg-platform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Het detail van de standpunten die VLOZO inneemt naar aanleiding van de Vlaamse regeerperiode van 2019 tot 2024 kan u hier lezen. 

Het betreft volgende vijf onderwerpen:

  • Iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling
  • ‘Meer handen aan het bed’ vereist aanpassing personeelsnormen
  • Een correcte financiering voor elke zwaar zorgbehoevende resident
  • Meeschrijven aan intersectorale akkoorden
  • Maak een lange termijnvisie op ouderenzorg

Vlozo wenst daarbij ook werk te maken van de woonzorgarts. Tijdens de Covid19-crisis werkte de CRA met beperkte tools. VLOZO wil meedenken om op termijn te evolueren tot een ander medisch kader voor woonzorgcentra, in samenspraak met de andere koepels en betrokken partners.

VLOZO kwam ook spreken in de ad hoc commissie en gaf daar volgende tien aandachtspunten mee voor de post-covidperiode:

1. Herdenk de ouderenzorg, vertrek van een wit blad.

2. Maak een gelijk speelveld voor alle zorgaanbieders: iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling.

3. Alle overheidsmiddelen voor (betere) zorg, geen subsidies voor infrastructuur.

4. Hervorming KB 78 over taakomschrijving zorgverleners.

5. Vereenvoudiging regelgeving.

6. Kleinschaligheid binnen grotere organisatie

7. Invoering woonzorgarts

8. Herdenk de bevoegdheden

9. Leer uit goede buitenlandse praktijken

10. Aandacht voor psychosociaal welzijn van personeel en bewoners