Interessante links

www.zorg-en-gezondheid.be

www.health.fgov.be

www.riziv.be

www.meta.fgov.be

www.naric.be

www.voka.be

www.healthcommunity.be

www.sarwgg.be

www.ikgaervoor.be

www.palliatief.be

www.endoflifecare.be/fliece

www.wedo-partnership.eu

www.licalab.be

www.valpreventie.be

www.co-opera.be

 

Partners

Om een totaalpakket te kunnen aanbieden aan haar leden ging VLOZO verschillende samenwerkingsverbanden aan.

VOKA

Vlaams Netwerk van Ondernemingen.
Vanaf 1 januari 2015 werkt VLOZO structureel samen met Voka voor een versterkte belangenbehartiging van de onafhankelijke ondernemers in de ouderenzorg. Dit resulteert in één geïntegreerd lidmaatschap voor beide organisaties.
We nemen enkele Voka-mandaten waar in diverse overlegorganen rond arbeid, welzijn en zorg.

www.voka.be 

VOKA Health Community

Verscheidene leden zijn actief binnen dit expertenplatform.

www.healthcommunity.be 

SAR WGG

Dhr. Kurt Stabel zetelt als onafhankelijk expert binnen deze strategische adviesraad

www.sarwgg.be 

Seniorenunie / Becoprivé

VLOZO is lid van Seniorenunie, de federale koepel van private ouderenvoorzieningen.
Zusterorganisaties zijn Senioren Brussel en Séniors Wallonie.
Seniorenunie is op haar beurt lid van Becoprivé en het Europese ECHO.

www.fhpb-vpzb.be 

VOPZ - POPZ

Gezien VLOZO de rol opgenomen heeft als voorzitter van het Provinciaal Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (POPZ) binnen de provincie Antwerpen zetelt zij automatisch ook binnen het Vlaams platform (VOPZ) onder het voorzitterschap van Zorgambassadeur mevrouw Lon Holtzer.

www.ikgaervoor.be 

SEL - Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg

VLOZO zetelt binnen verscheidene SEL-platformen en dit binnen Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

www.zorg-en-gezondheid.be 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Dhr. Kurt Stabel is voorzitter van de werkgroep "ouderenzorg" binnen de Federatie Vlaanderen.

www.palliatief.be

Dhr. Guy Deelkens  zetelt binnen het Dagelijks Bestuur van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg.

www.npzl.be 

FLIECE-consortium

VLOZO zetelt in de gebruikerscommissie van Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools.
We bespreken hoe we kwalitatief palliatieve zorg kunnen aanbieden en hoe we het levenseinde op een zo comfortabel mogelijke manier kunnen aanbieden.

www.endoflifecare.be/fliece 

WeDO- consortium

VLOZO zetelt in de gebruikerscommissie van Wellbeing and Dignity of Older people.

www.wedo-partnership.eu 

Licalab-gebruikerscommissie

VLOZO werkt mee rond innovatie in de zorg binnen dit consortium.

www.licalab.be 

Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen

VLOZO zetelt binnen het expertisecentrum binnen de werkgroep "residentiële zorg" en tevens in de werkgroep "medicatie" onder leiding van Prof. Koen Milissen.
Dit expertisecentrum organiseert jaarlijks "Week van de valpreventie" waar sterk ingezet wordt op preventie van vallen.

www.valpreventie.be 

PRoF-consortium

Binnen dit consortium wordt jaarlijks een speciaal thema gekozen rond innovatie in de zorg.
Zo kenden we reeds Patient Room of the Future, Personalized Residence of the Future, Private-care Room of the Future.

www.prof-projects.com 

SEN - Steunpunt Expertise Netwerk

Het SEN wil een brug vormen tussen verscheidene zorgactoren met als doel een zo optimaal mogelijk zorg vanuit eenieders expertise te delen.
Binnen het SEN werd onlangs eveneens een werkgroep "Anders Ouder Worden" opgericht om de problematiek rond ouderen met een beperking te bespreken.

www.senvzw.be 

Redactieraad Actual Care + Werken met patiënten

VLOZO verleent haar medewerking binnen deze beide redactieraden.

www.actualcare.be 

Co-Opera cvba

Via de coöperatieve vennootschap Co-opera kan u samen met andere zorgvoorzieningen een voordeliger aankoopbeleid voeren.

www.co-opera.be 

Jury Innovation2Care

VLOZO verleent jaarlijks haar medewerking aan het jureren van projecten die ingediend worden om een Award te winnen binnen Innovation2Care die Probis uitreikt op haar Expo 60+ beurs te Mechelen of  Health-Care te Brussel.

www.probis.be 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel - GGC

VLOZO zetelt als plaatsvervangend lid binnen het GGC en ontvangt hierdoor alle informatie die besproken wordt rond de Brusselse voorzieningen.

www.ccc-ggc.irisnet.be