Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk

Voor en met ondernemers in de zorgsector

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk verdedigt  al meer dan 25 jaar de belangen van ondernemers in de ouderenzorg eerst onder de naam “Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS)”. Met haar 204 leden vertegenwoordigt de federatie 25% van de woonzorgcentra. Naast directeurs van woonzorgcentra vertegenwoordigt de federatie ook beheerders van lokale en regionale dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en serviceflats/groepen van assistentiewoningen, ongeacht hun rechtsvorm.

Voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

Als federatie zijn we ervan overtuigd dat we aan de vooravond van de vergrijzing steeds meer als ondernemer moeten leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

Daarnaast willen we er samen met u voor zorgen dat u meer tijd heeft om u te focussen op uw job als beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die uw job vandaag complex maken.

Prioritair werken we aan:

 • de implementatie van de zesde staatshervorming in Vlaanderen
 • een oplossing voor het blokkeren van nieuwe voorafgaande vergunningen
 • de creatie en financiering van voldoende capaciteit voor zware zorg
 • gelijke spelregels voor alle aanbieders van woonzorg
 • het verbeteren van het meten van de kwaliteitsindicatoren
 • een verdere hervorming van het personeelsbeleid (KB 78, erkenning gezondheidsberoepen, werkbare CAO's, ...)
 • het tekort aan verpleegkundigen
 • financiële incentives (premies nachtvergoedingen, ploegenpremies, afschaffing onroerende voorheffing)
 • het verbeteren en vereenvoudigen van o.a. toegankelijkheids-, brandveiligheid- en energieprestatiewetgeving

VLOZO staat voor Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk

In de nieuwe naam zitten drie elementen: Vlaams, onafhankelijk en zorgnetwerk:

 • we gaan voluit voor een Vlaamse sectorfederatie, wat gezien de regionalisering van de ouderenzorg een logische stap is.
 • we blijven een onafhankelijke sectorfederatie, wat wil zeggen dat we ons niet verbinden aan een politieke partij of religieuze strekking en open staan voor alle zorgspelers in Vlaanderen.
 • we worden een zorgnetwerk. Ook dit ligt in de lijn met de nieuwe filosofie rond zorg: het doorbreken van de silo's tussen thuiszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, en dergelijke meer. Vandaag kunnen alle zorgaanbieders voor hun vertegenwoordiging terecht bij VLOZO.

De nieuwe naam dekt beter de lading, zowel op politiek als zorgstrategisch vlak.