Het lidgeld bedraagt minimum € 500 en maximum € 2.600.

Lid worden van VLOZO?

Voordelen

Het Vlaams Onafhankelijk zorgnetwerk VLOZO is een van de weinige werkgeversorganisaties die haar leden rechtstreeks betrekt in het bepalen van haar standpunten. Wij vragen u wat wij voor u kunnen doen. Een andere grote troef is dat VLOZO sterk hecht aan praktijkgericht denken en advies. De federatie kent de praktijk door en door en dat merkt u aan onze standpunten. Daarnaast wordt u snel en accuraat op de hoogte gehouden van nieuwe wetgeving, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Via ons netwerk kan u bovendien netwerken met andere ondernemers in de ouderenzorg, een voordeliger aankoopbeleid op poten zetten en opleidingen volgen voor u of uw medewerkers.

Vanaf 1 januari 2015 werkt VLOZO ook structureel samen met Voka voor een versterkte belangenbehartiging van alle onafhankelijke ondernemers in de ouderenzorg. Dit resulteert in één geïntegreerd lidmaatschap voor beide organisaties.

Lidgeld

Om lid te worden van VLOZO-Voka, betaalt u een jaarlijks gezamenlijk lidgeld. U bent hiermee dan automatisch lid van zowel VLOZO als Voka en geniet van alle voordelen van beide organisaties.

Het VLOZO-gedeelte van het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal woongelegenheden (wgl) dat u in uw zorgvoorziening ter beschikking stelt.
Voor het Voka-gedeelte verwijzen wij u graag door naar de website van Voka: http://www.voka.be/content/lid-worden/

Bijdragen VLOZO per type woongelegenheid:

  • ROB: € 22 per wgl
  • RVT: € 25 per wgl
  • Kortverblijf: € 22 per wgl
  • Assistentiewoning/Serviceflat: € 14 per wgl

Het lidgeld bedraagt minimum € 500 en maximum € 2.600 en wordt pro-rata aangerekend vanaf de 1ste van het eerstvolgend kwartaal, volgend op de aanvaarding van het lidmaatschap (vanaf 1/4, 1/7 of 1/10), zonder minimum. Indien u pas lid wordt na 1/10, krijgt uw lidmaatschap tot op het einde van het lopende kalenderjaa gratis.

Opzegging

Lidmaatschap geldt in principe steeds voor één kalenderjaar met automatische verlenging tenzij schriftelijke opzegging ten minste 3 maanden voor einde van het kalenderjaar -> lidmaatschap loopt dan nog tot einde van het kalenderjaar.

Opzegging in de loop van het jaar:

  • Lidgeld betaald:
  • Opzeggingsperiode van 1 maand na schriftelijke opzegging.
  • Geen terugbetaling lidgeld.
  • Lidgeld nog niet betaald:
  • Facturatie van de voorbije maanden + de maand van opzeg.

Vraag uw lidmaatschap aan