Beleid

VLOZO wenst haar leden te ondersteunen en kennisdelend op te treden.

Lees hier de beleidsnota 2014-2019 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Minister Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op blz. 29 vindt u specifieke informatie over ouderenzorg.

Lees hier de nota 'Het Nieuwe Welzijn 2009-2014. Vijf jaar beleid in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.' van Minister Jo Vandeurzen over de voorbije regeerperiode.