Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

30/04/2018

Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/vlozo-wil-meer-kwaliteit-en-minder-regelgeving-in-ouderenzorg.html

"Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren", zegt Veronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Het netwerk gaat ervan uit "dat er een gemeenschappelijk doel is met de Vlaamse regering, namelijk op korte termijn verder tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg te evolueren". Vlozo reageert zo op de komst van het nieuwe decreet over de woonzorg dat in de maak is, en waarover De Tijd woensdag bericht.

"De sector ouderenzorg moet zich voorbereiden op de zorg van 2020-2030", aldus Vlozo in een reactie aan Belga. "Er dient nagedacht te worden over de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen mee geconfronteerd worden. Vlozo wil continuiteit en stabiliteit van het beleid en de financiering."

Vlozo zegt ook te willen wil werken met outputmetingen. "Onze federatie streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op meer kwaliteit en minder regelgeving", aldus Veronique De Schaepmeester. "Hiervoor ondersteunt Vlozo privé-initiatief in de ouderenzorg." Vlozo benadrukt dat "een realistisch tijdspad" moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan.

Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt Vlozo de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk. Een 'level playing field' voor de bewoners is noodzakelijk. De beschikbare middelen moeten zo efficiënt mogelijk besteed worden, vindt Vlozo, en daarom moet er gewerkt worden aan een sterkere Vlaamse ouderenzorg met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en een vrijere prijszetting.

Vlozo is tot slot enthousiast dat het kabinet-Vandeurzen met de koepels rond de tafel wil zitten in het kader van de verdere realisatie van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet woonzorg.