Archief

22/10/2018
Colloquium : Bakens verzetten in ouderenzorg

04/10/2018
Werken bij VLOZO

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

26/12/2017
VLOZO wenst iedereen fijne feestdagen en een magisch 2018

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen

23/03/2016
VLOZO Algmene Vergadering 2016 op 22.03.2016

20/01/2016
Wijziging adres maatschappelijke zetel VLOZO per 01/02/2016

20/01/2016
VLOZO Algemene vergadering 2016

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

08/01/2015
Een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder voor VLOZO

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

11/12/2014
Opstart nieuwe Provinciale Raad Antwerpen

02/12/2014
De sector treedt VLOZO bij rond herschikking financiering ouderenzorg.

25/11/2014
Opstart Provinciale Raad West-Vlaanderen

18/11/2014
Opstart Provinciale Raad Limburg

07/11/2014
Opstart Provinciale Raad Vlaams-Brabant

04/11/2014
Opstart nieuwe Provinciale Raden

30/10/2014
Beleidsnota 2014-2019 Vlaams Minister Vandeurzen

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

26/05/2014
VLOZO feliciteert winnaars verkiezingen en vraagt dat nieuwe Vlaamse regering dringend werk maakt van voldoende en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod

25/05/2014
Rusthuisbewoners met golfkarretje naar stembureau

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

27/04/2018

VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

VLOZO heeft besloten om enkel tot ondertekening van het protocolakkoord over te gaan indien dit een gedegen en gedragen protocolakkoord is met de nodige financiële garantie voor een kwalitatieve zorg voor onze bewoners. Vandaag geeft het protocolakkoord hiervoor te weinig garanties.

 

In het kader van een permanent streven naar een “level playing field” tussen alle types uitbaters, en een bewust streven naar hoge kwaliteit en integriteit, doet de private sector er namelijk alles aan om het welzijn van de resident centraal te blijven stellen, en terzelvertijd de nodige financiële middelen hiervoor af te dwingen.

 

De sector ouderenzorg moet  durven kijken naar de toekomst en zich reeds voorbereiden op de zorg van 2020-2030.  VLOZO streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op een kwaliteitsvolle aangepaste zorg en minder regelgeving. Hiervoor ondersteunt VLOZO privé-initiatief in de ouderenzorg en draagt zo bij tot het behoud van de betaalbaarheid en de diversiteit van het aanbod. Er dient absoluut nagedacht te worden over welke methodieken men inzet om een antwoord te bieden op de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen thans mee geconfronteerd worden. VLOZO wil continuïteit en stabiliteit van het beleid en de financiering.  Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren.

 

Omwille van de complexiteit en het belang van de wijzigingen in het zorglandschap wil VLOZO benadrukken dat een realistisch tijdspad moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan. Onze federatie roept de overheid op om in het kader van goed beleid een afdoend budget voorop te stellen en duidelijk prognoses te maken. In de tussenperiode moet de bestaande financiering aangepast worden aan de vergrijzing en de inflatie om besparingen te vermijden.  Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt VLOZO de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk.

 

VLOZO wenst te benadrukken dat zij verder bereid is tot verder constructief overleg met de Vlaamse regering en de andere representatieve koepelorganisaties met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg.

 

Over VLOZO

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) vertegenwoordigt 204 ouderenvoorzieningen(woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra), 17 000 medewerkers en 18 000 bewoners. Dit is 25% van alle Vlaamse bedden. VLOZO verdedigt al meer dan 25  jaar de belangen van de onafhankelijke initiatiefnemers in de ouderenzorg.  Als sectororganisatie werkt VLOZO nauw samen met Voka.VLOZO functioneert in een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur, een Directiecomité en  Experten-groepen.

 

Meer info:

Geert Uytterschaut – Voorzitter VLOZO

Véronique De Schaepmeester – Gedelegeerd  Bestuurder VLOZO

Emmelien Desmet – Stafmedewerker Communicatie VLOZO

info@vlozo.be