Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

27/04/2018

VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

VLOZO heeft besloten om enkel tot ondertekening van het protocolakkoord over te gaan indien dit een gedegen en gedragen protocolakkoord is met de nodige financiële garantie voor een kwalitatieve zorg voor onze bewoners. Vandaag geeft het protocolakkoord hiervoor te weinig garanties.

 

In het kader van een permanent streven naar een “level playing field” tussen alle types uitbaters, en een bewust streven naar hoge kwaliteit en integriteit, doet de private sector er namelijk alles aan om het welzijn van de resident centraal te blijven stellen, en terzelvertijd de nodige financiële middelen hiervoor af te dwingen.

 

De sector ouderenzorg moet  durven kijken naar de toekomst en zich reeds voorbereiden op de zorg van 2020-2030.  VLOZO streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op een kwaliteitsvolle aangepaste zorg en minder regelgeving. Hiervoor ondersteunt VLOZO privé-initiatief in de ouderenzorg en draagt zo bij tot het behoud van de betaalbaarheid en de diversiteit van het aanbod. Er dient absoluut nagedacht te worden over welke methodieken men inzet om een antwoord te bieden op de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen thans mee geconfronteerd worden. VLOZO wil continuïteit en stabiliteit van het beleid en de financiering.  Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren.

 

Omwille van de complexiteit en het belang van de wijzigingen in het zorglandschap wil VLOZO benadrukken dat een realistisch tijdspad moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan. Onze federatie roept de overheid op om in het kader van goed beleid een afdoend budget voorop te stellen en duidelijk prognoses te maken. In de tussenperiode moet de bestaande financiering aangepast worden aan de vergrijzing en de inflatie om besparingen te vermijden.  Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt VLOZO de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk.

 

VLOZO wenst te benadrukken dat zij verder bereid is tot verder constructief overleg met de Vlaamse regering en de andere representatieve koepelorganisaties met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg.

 

Over VLOZO

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) vertegenwoordigt 204 ouderenvoorzieningen(woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra), 17 000 medewerkers en 18 000 bewoners. Dit is 25% van alle Vlaamse bedden. VLOZO verdedigt al meer dan 25  jaar de belangen van de onafhankelijke initiatiefnemers in de ouderenzorg.  Als sectororganisatie werkt VLOZO nauw samen met Voka.VLOZO functioneert in een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur, een Directiecomité en  Experten-groepen.

 

Meer info:

Geert Uytterschaut – Voorzitter VLOZO

Véronique De Schaepmeester – Gedelegeerd  Bestuurder VLOZO

Emmelien Desmet – Stafmedewerker Communicatie VLOZO

info@vlozo.be