Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

16/12/2014

VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

PERSBERICHT - Antwerpen/Brussel, 16 december 2014. - "Ondernemerschap in Vlaamse ouderenzorg alle kansen geven"

VLOZO – Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, dat de onafhankelijke woonzorgcentra vertegenwoordigt, en Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, gaan structureel samenwerken. Beide organisaties bundelen de krachten in het belang van de onafhankelijke ouderenzorg in Vlaanderen. "De vergrijzing stelt heel wat uitdagingen voor onze maatschappij. En de onafhankelijke ondernemers in de ouderenzorg kunnen en willen daarin een belangrijke rol opnemen. Dankzij deze samenwerking willen we hen daarin maximaal ondersteunen", zeggen gedelegeerd bestuurders Lode Van den Brande (VLOZO) en Jo Libeer (Voka).

Er is een dubbele uitdaging op dit moment: enerzijds de noden van de vergrijzing, anderzijds de nood om efficiënt met publieke middelen om te springen. Jo Libeer (Voka): "Het komt erop aan innovatie en efficiëntie in de ouderenzorg te stimuleren, maar ook de kwaliteit voor de eindklant nog te verhogen. We moeten dus investeren in ouderenzorg en tegelijk ervoor zorgen dat elke euro optimale meerwaarde biedt in functie van wat onze ouderen nodig hebben. Wij geloven daarom dat ondernemerschap in deze sector op vele vlakken voor toegevoegde waarde kan zorgen."

Zorgvoorzieningen en –ondernemers zetten zich dagelijks in om die doelstellingen waar te maken, maar botsen soms op starre regelgeving en strikte financiering. Lode Van den Brande (VLOZO): "We weten dat we samen met de overheid de randvoorwaarden moeten bijsturen, om efficiënt en effectief in de toekomstige noden te kunnen voorzien. Er liggen vele dossiers op de plank. Denk maar aan de continuïteit na de staatshervorming, de persoonsgerichte financiering van ouderenzorg (zodat de oudere zelf aan het roer komt), administratieve vereenvoudiging, een flexibeler hr-beleid voor zorgprofessionals of de digitalisering in de sector. Mits een goed beleid, kan de onafhankelijke ouderenzorg zich engageren om prijsverhogingen tot een minimum te beperken en de factuur dus niet door te schuiven naar de zorgbehoevende oudere."

Om die ambitie waar te maken, beslisten VLOZO, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, en Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, de krachten te bundelen en een structurele samenwerking aan te gaan. En daar eindigt het niet bij. VLOZO en Voka reiken de hand naar alle andere stakeholders in de zorgsector. "Welzijn en welvaart kunnen elkaar versterken als we er met zijn allen in slagen om bruggen te bouwen tussen ondernemerschap, kwaliteitsvolle zorg en sociale doelstellingen. Daarom willen we echt een ‘coalition of the willing’ op de been brengen voor een nog betere ouderenzorg in de toekomst", besluiten Lode Van den Brande en Jo Libeer.

Over VLOZO

VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, is de sectorfederatie die de belangen behartigt van de onafhankelijke zorgactoren in Vlaanderen. VLOZO vertegenwoordigt via haar leden meer dan 13.000 woongelegenheden en ruim 6000 medewerkers in Vlaanderen.

Over Voka

Voka spreekt voor 18000 ondernemingen of twee derde van het Vlaamse ondernemerschap, waarvan honderden, zo niet duizenden, direct of indirect bij zorg betrokkenzijn

(einde persbericht)

Contact:

VLOZO, Luc Griep, Directeur - luc.griep@vlozo.be - gsm 0495/25 54 41 – www.vlozo.be
Voka, Pieter Van Herck, Senior Adviseur Welzijn en Gezondheidsbeleid – pieter.vanherck@voka.be  – gsm 0498/75 10 28 – www.voka.be