Archief

16/10/2020
VLOZO vindt kritiek Groen goedkoop en misplaatst

14/10/2020
Correct debat gevraagd over toekomstige ouderenzorg

28/09/2020
VLOZO wil sterkere ambities voor ouderenzorg

25/09/2020
VLOZO bezorgd over rantsoenering testcapaciteit

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

05/06/2020

VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg


Vlozo, de sectororganisatie van de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, pleit voor de volledige regionalisering van alle aspecten die invloed hebben op residentiële ouderenzorg. Momenteel zijn deze bevoegdheden nog verdeeld: de Vlaamse overheid is  bevoegd voor de erkenning, programmatie, infrastructuur- en zorgfinanciering van de ouderenzorg, maar de federale overheid blijft nog verantwoordelijk voor belangrijke deelfacetten. De coronacrisis heeft echter aangetoond dat deze versnipperde bevoegdheidsverdeling niet optimaal functioneert. “Om aan de ouderen de best mogelijke zorgen te geven, kan de zorgverlening best op 1 niveau worden gecentraliseerd”, verduidelijkt VLOZO-voorzitter Geert Uytterschaut.

 

Tijdens de recente coronacrisis kreeg de residentiële ouderenzorg het zwaar te verduren. De crisissituatie stelde de discussie over de bevoegdheidsverdeling op scherp. Op het vlak van gezondheidszorg zijn in ons land de bevoegdheden versnipperd tussen het regionale en het nationale niveau. Dit leidde tijdens de crisis tot belangrijke inefficiënties en kostbaar tijdverlies. De woonzorgcentra kregen te maken met veel sterfgevallen.

Het directiecomité van Vlozo heeftzich daarom gebogen over deze bevoegdheidsverdeling. Vlozo pleit voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en efficiëntie. Er zijn goede redenen om alle aspecten van ouderenzorg over te hevelen naar het Vlaamse niveau:

-        De Gemeenschappen zijn sinds de 6de staatshervorming al grotendeels bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Er blijven slechts een beperkt aantal federale bevoegdheden over.

-        De noden op het vlak van ouderenzorg zijn duidelijk anders in Vlaanderen dan in Wallonië. Zo is er in Vlaanderen sprake van een grotere en zwaardere zorgbehoevendheid dan in Wallonië. Ook zal de verzilvering van de bevolking de komende jaren veel sterker zichtbaar zijn in Vlaanderen dan in de rest van het land.

-        De residentiële ouderenvoorzieningen maken deel uit van de eerstelijnszorg, waar de Vlaamse overheid met de eerstelijnszones zopas een ingrijpende hervorming op gang heeft gebracht.

-        De organisatie van de zorg botst op zijn limieten: ziekenhuisnetwerken en regionale zorgzones matchen niet. De samenwerking tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra kan beter worden afgestemd door één beleidsniveau het kader te laten uittekenen. 

-        De regionalisering van alle facetten van de ouderenzorg is een momentum om tabula rasa te maken. We moeten het ouderenbeleid in Vlaanderen durven herdenken, zodat we klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Het spreekt voor zich dat het werkveld nauw bij deze hervormingen betrokken dient te worden.

KB 78

Vlozo vindt het dus logisch dat het regionale niveau bevoegd wordt voor het volledige ouderenbeleid.

Dit houdt ook in dat nog een aantal federale bevoegdheden overgedragen dienen te worden:

 -        Het federale KB78. Dit ligt aan de basis van de taakomschrijving van de zorgverleners in ons land. Een overheveling en een hervorming van dit KB 78 leidt ertoe dat we in Vlaanderen eindelijk iets kunnen doen aan de werkdruk en de taakverdeling van de zorgverleners. Een hervorming van dit KB maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat verpleegkundigen zich veel meer op hun kerntaken kunnen richten.

-        Alle bepalingen in verband met de geneeskundige en verpleegkundige verstrekkingen. Nu is deze bevoegdheid nog verdeeld tussen het Vlaamse en federale niveau. Indien de verpleegkundige en geneeskundige verstrekkingen volledig naar het regionale niveau gaan, dan kan het woonzorgbeleid beter worden afgestemd op het werk van andere zorgaanbieders (thuisverplegers, huisarts, kiné, enzovoort).

 -        Sociale Maribel-fondsen. De Sociale Maribel is een federaal fonds dat tot doel heeft om tewerkstelling in de woonzorgsector te stimuleren. Deze nieuwe arbeidsplaatsen worden gefinancierd via patronale bijdrageverminderingen. Vlozo stelt echter voor om deze Sociale Maribel-fondsen over te hevelen naar het Vlaamse niveau en om ze vervolgens te integreren in de basistegemoetkoming zorg.

 -        Creatie van ‘woonzorgartsen’. De coronacrisis leerde ons dat een eigen ‘woonzorgarts’ een grote meerwaarde kan bieden naast het huidige systeem van de huisartsen en de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA). Het is voor Vlozo de bedoeling dat de woonzorgarts(en) voor een groot deel instaan voor de medische zorg aan bewoners. In heel wat woonzorgcentra kreeg Vlozo te horen dat de huidige werking niet optimaal functioneerde en de medische zorg quasi onbereikbaar was. Vlozo pleit er daarom voor om de rol van de CRA op te waarderen tot een volwaardige ‘woonzorgarts’. Deze laatste is enkele uren per dag vast aanwezig in het woonzorgcentrum en is verantwoordelijk voor het volledige medische beleid in het woonzorgcentrum.

 -        Gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders. Ook herhaalt Vlozo de vraag dat, ongeacht de beheersvorm, elke ouderenvoorziening in Vlaanderen gelijk moet worden behandeld. Vlozo wenst eindelijk komaf te maken met de aanslepende discriminatie van private woongelegenheden en hamert daarom op een volledig gelijk speelveld tussen de diverse types van voorzieningen. Het mag niet langer draaien om het type woongelegenheid, maar wel om het welzijn van de inwonende resident.