Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

01/10/2019

VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, kan zich vinden in de krijtlijnen van het Vlaams regeerakkoord op het vlak van ouderenbeleid.

Vlozo is in grote lijnen tevreden over het voorliggende regeerakkoord, omdat er heel wat zaken uit het Vlozo-verkiezingsmemorandum in terug te vinden zijn, zoals: ​

-          De nadruk op een gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders.​

-          De expliciete erkenning van sociaal ondernemerschap als een meerwaarde voor de zorgsector. ​

-          De versnelde omzetting van het ROB- naar het RVT-statuut, dat een antwoord moet bieden op de stijgende zorgzwaarte en de werkdruk voor zorgpersoneel verlicht. ​

-          De opmaak van een globaal en allesomvattend ouderenbeleidsplan waarbij de nadruk ligt op de aanpak van eenzaamheid en de omkadering van mensen met dementie. ​

-          Het personeelstekort wordt aangepakt door in te zetten op andere dan verzorgende profielen in de Vlaamse woonzorgcentra. Vlozo bepleit dit al langer, omdat daardoor het takenpakket van verpleegkundigen en zorgkundigen wordt verlicht en ze een nog betere verpleging/verzorging kunnen aanbieden. ​

-          De doorgedreven ‘ontschotting’ van de zorgsector, waarbij de nadruk niet langer ligt op structuren maar op de ouderen met een zorgvraag. ​

 ​

"Met deze maatregelen neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van hulpbehoevende ouderen", aldus Vlozo-voorzitter Geert Uytterschaut en gedelegeerd bestuurder Véronique De Schaepmeester. ​

Vlozo is wel waakzaam als het gaat over het verder verstrengen van de controle op de dagprijzen in woonzorgcentra. "Deze controles zijn nu al bijzonder streng", verduidelijkt Vlozo-voorzitter Geert Uytterschaut. "Een verdere verstrenging van deze controles moet oog blijven hebben voor de economische realiteit op het terrein. De kwaliteit en de diversiteit van het aanbod in de Vlaamse woonzorgcentra dienen op peil te blijven.” ​

Vlozo is alvast tevreden met de grote contouren van het beleid inzake ouderenzorg en kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de toekomstige minister van Welzijn.