Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

23/10/2019

Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

Op dinsdagnamiddag 22 oktober vond in Leuven een studienamiddag plaats over het Tubbemodel. Deze studienamiddag werd georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting in partnerschap met Vlozo, VVSG en Zorgnet-Icuro. 

Het Tubbemodel is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in het westen van Zweden wordt toegepast. Relatiegerichte zorg en een gelukkig leven voor de bewoners staan centraal in dit model. 

Op de studienamiddag gaf Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het voorwoord. Hieronder vindt u de integrale versie van dit voorwoord. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste aanwezigen,

 

Ik wil u vooreerst allemaal welkom heten op deze studienamiddag over het alom bejubelde Scandinavische Tubbemodel.

Om dit Tubbemodel te beschrijven, wil ik graag de woorden gebruiken van de directrice van een Belgisch woonzorgcentrum dat al volgens dit model werkt. Ze verwoordt het als volgt: “De bewoner is de actor van zijn eigen leven. Daarom ligt de nadruk op het luisteren naar de behoeften van mensen. Het basisprincipe is dat zij hier moeten leven zoals thuis en hun eigen keuzes moeten kunnen maken: wanneer opstaan, gaan slapen, enzovoort. Als iemand de verlengingen van een voetbalmatch wil zien tot elf uur, dan kan dat."

De impact van het Tubbemodel op het dagelijks leven in een woonzorgcentrum gaat zelfs nog een stuk verder. In het Zweedse Tubberödshus, de bakermat van het Tubbemodel, worden de bewoners immers beschouwd als echte co-managers van het centrum waar ze verblijven. Via aparte werkgroepen hebben de bewoners een beslissende stem in de opmaak van de menu's, bij de inrichting van het woonzorgcentrum, bij de keuze van de activiteiten en... zelfs bij sollicitaties beslissen ze mee over de meest geschikte kandidaat.

Dat dit Tubbe-model een positieve invloed heeft op de bewoners van het Zweedse Tubberödshus blijkt ook uit het feit dat ze aanzienlijk minder medicatie nemen. Enig nadeel is misschien dat de meeste bewoners enkele kilo's bijkomen, omdat lekker eten nu eenmaal hoog op hun verlanglijst staat...

Het Tubbemodel heeft ook een ingrijpende impact op werknemers van woonzorgcentra, die extra flexibel moeten zijn. Toch blijkt de arbeidsvreugde er wel bij te varen, zo getuigt een werkneemster van het Tubberödshus. "Je voelt je zo nuttig door deze manier van werken en zo betrokken bij de ouderen. Ze zijn echt mijn vrienden geworden. Ik krijg ook veel vrijheid en heb het gevoel dat ik de baas over mijn eigen job ben."

 

 

Beste aanwezigen,

 

Ook in Vlaanderen kunnen we nog veel leren van het Zweedse model. In het licht van het Vlaamse Woonzorgdecreet dat vanaf januari 2020 in voege treedt, is het Tubbemodel zelfs brandend actueel.

In dit woonzorgdecreet gaat terecht zeer veel aandacht naar de woon- en leeffunctie van een woonzorgcentrum. Denk daarbij maar aan:

- de sterke nadruk op inspraak, participatie en ‘oplossingsgerichte samenwerking’ binnen een woonzorgcentrum;

- de opmaak van een individueel woonzorgleefplan voor elke bewoner;

- het regelmatige overleg met de bewoner (en zijn familie) over zijn wensen en verwachtingen ;

- het verlenen van een volwaardige stem aan de gebruikers- en familieraad ;

- bewoners en familieleden verdienen binnen een bepaalde termijn een recht van antwoord;

- ...

 

Daarbij komt dat de sector van de residentiële ouderenvoorzieningen de komende jaren sowieso voor grote uitdagingen staat omwille van de oprukkende vergrijzing. We zullen een pak zorgmedewerkers extra nodig hebben. In deze 'war for talent' zullen we ons als sector moeten profileren als een aantrekkelijke werkgever. Het Tubbe-model biedt ons hiervoor de nodige handvaten, afgaande op de positieve reacties van de Zweedse werknemers die al met dit model werken.

Natuurlijk is de context in Zweden anders dan in ons eigen Vlaanderen. Zoals we allemaal weten is bij ons de ganse woonzorgsector sterker gereglementeerd. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook in ons land de filosofie van het Tubbemodel een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor de dagelijkse werking van woonzorgcentra. 

 

Véronique DE SCHAEPMEESTER Gedelegeerd bestuurder van VLOZO