Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

27/03/2020

Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg


Geachte Minister,

  

Namens Vlozo, de sectororganisatie van de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, willen we graag uw verdere hulp en steun vragen bij de aanpak van de coronacrisis in de residentiële ouderenvoorzieningen.

Het hoeft geen verder betoog dat de zorg- en welzijnssector de voorbije weken op haar limieten werd getest en werd uitgedaagd als nooit tevoren. Vlozo is uw kabinet/administratie alvast erg dankbaar voor de reeds geleverde inspanningen.

Desondanks vrezen we dat de huidige middelen niet zullen volstaan om het hoofd te bieden aan de huidige crisissituatie in de residentiële ouderenvoorzieningen.

Daarom vragen we om bijkomende inspanningen op 3 domeinen: continuïteit van bevoorrading in beschermingsmateriaal, testing van bewoners en goede afspraken tussen verschillende zorgvoorzieningen:


1. Continuïteit van bevoorrading in beschermingsmateriaal: de gedane leveringen van mondmaskers werden zeer geapprecieerd en waren erg noodzakelijk. Bij de leden van Vlozo leeft echter de vraag om dit duidelijk te blijven monitoren en snel te anticiperen als tekorten zich opnieuw dreigen voor te doen. Naast mondmaskers zijn ook wegwerpbare schorten en alcoholgel zeer noodzakelijk. En wie een hoestende bewoner dient te verzorgen, moet ook kunnen beschikken over een spatbril.

Ook de voorraden van ander materiaal moeten we blijvend in de gaten houden. We hopen dat hier al voorzorgsmaatregelen zijn genomen, niet enkel voor de ziekenhuizen, maar ook voor onze woonzorgcentra.

2. Testing van bewoners: minister Beke haalde op woensdag 25 maart in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement aan dat bij 1.266 personen een besmetting werd vastgesteld in de Vlaamse woonzorgcentra. De registratie is echter gebaseerd op nattevingerwerk. We moeten dus zeer omzichtig omspringen met dit cijfer. In de aangehaalde registratie worden zowel vermoedelijke bewoners als vastgestelde bewoners samengenomen.

We kunnen op dit moment niet zeggen of het gaat om bevestigde gevallen. Zolang onze voorzieningen geen zekerheid hebben via tests, weten zij niet of de besmetting reeds intern is of niet. Dit leidt tot zeer veel onrust bij bewoners en personeel. We vragen daarom om de testcapaciteit te blijven uitbreiden, zodat ook bewoners met symptomen een test kunnen ondergaan en we op tijd de juiste maatregelen kunnen nemen.

 We willen concreet inzetten de IGG-IGM-test, zodat we weten welke personeelsleden de ziekte hebben doorgemaakt en antistoffen hebben opgebouwd. Deze personeelsleden kunnen dan zonder risico ingezet worden voor de verzorging van onze covid-19 bewoners.

 Voorzieningen kunnen geen goed preventief beleid voeren en personeel motiveren als ze op een blind kompas moeten blijven varen. We betreuren daarom ook dat in de nieuwe richtlijnen nog steeds wordt gewezen dat het verboden is om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de focus liggen op de veiligheid van onze bewoners. Indien zij zelf vragende partij zijn om deze maatregel te nemen, dan is dit het welbevinden dat we moeten volgen. 

3. Goede afspraken tussen verschillende zorgvoorzieningen: we namen kennis van de richtlijn waarin gevraagd werd om ernstig zieke en besmette covid-19 bewoners niet meer naar de ziekenhuizen over te brengen. Vanuit het perspectief van waardige levenseindezorg kunnen we dit begrijpen.

We willen er op blijven wijzen dat de omgekeerde beweging steeds meer de norm zal worden, zeker als woonzorgcentra moeten instaan voor cohortzorg. In combinatie met het gebrek aan tests, is het een zeer grote uitdaging om op deze manier een woonzorgcentrum zo covid-19 vrij mogelijk te houden. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg moeten dan ook beter op mekaar afstemmen en solidariteit tonen.

 

Als sectorfederatie van private woonzorgvoorzieningen staan wij mee in de vuurlinie om onze bewoners en het zorgpersoneel te informeren, beschermingsmaatregelen aan te reiken en te blijven pleiten voor daadkracht vanuit de politiek.

Vlozo is ervan overtuigd dat we hier door zullen geraken als samenwerking de norm wordt en we zorgpersoneel en bewoners de garantie kunnen geven dat er voldoende materiaal en testcapaciteit voorhanden is.

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en ondanks de reeds genomen maatregelen, is het voor Vlozo echt tijd dat woonzorgcentra de bescherming krijgen die ze nodig hebben, zodat de groep van 1.200 besmettingen en 55 overlijdens zo miniem mogelijk gehouden kan worden.

 

Hopende dat U onze bede om testen en materiaal snel inwilligt, verblijven wij,

 

 

 

 

Véronique De Schaepmeester,                                                               Geert Uytterschaut,

Gedelegeerd Bestuurder VLOZO                                                            Voorzitter VLOZO