Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

15/07/2014

Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

Antwerpen, 9 juli 2014. – Volgens bepaalde berichten in de media zouden “rusthuizen een gat slaan in de Vlaamse begroting”. Deze stelling gaat maar gedeeltelijk op. Het is inderdaad een feit dat tal van subsidies onnodig veel geld kosten aan de belastingbetaler, aldus VLOZO, maar tal van studies geven aan dat het ook daadwerkelijk anders kan.

VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, dat de onafhankelijke woonzorgcentra vertegenwoordigt, betreurt dat bepaalde politici angstvallig blijven vasthouden aan het verouderde, inefficiënte en onrechtvaardige systeem van de vastgoedsubsidies. De privébedrijven in de ouderenzorg werken reeds decennia zonder dergelijke overheidsmiddelen: zij doen beroep op bankleningen, vastgoedbevaks, pensioenfondsen en privé investeerders. De gebouwen van de privé-wzc’s voldoen evenzeer aan alle normen die de Vlaamse overheid oplegt.

Inmiddels blijft de onrechtvaardige situatie bestaan dat tal van subsidies alleen worden uitgekeerdaan woonzorgcentra die ressorteren onder diverse overheids- en caritatieve structuren.

Een studie van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving – KU Leuven), uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, geeft duidelijk aan dat de bouw van een VIPA-voorziening ruim 400 euro/m² meer kost dan een voorziening die wordt gebouwd zonder deze structuur. Het VIPA is het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden dat alleen gebouwen subsidieert die niet onder een vennootschapsstructuur vallen.

Het jaarverslag van VIPA leert bovendien dat de Vlaamse overheid jaarlijks tussen 200 en 300 miljoen euro investeert in bakstenen in plaats van in zorg. VLOZO pleit – samen met onder meer VOKA en Itinera – voor het afschaffen van deze structuren. Op die wijze kan door de nieuwe Vlaamse regering meteen een aanzienlijke besparing
worden gerealiseerd, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

“Via innovatie, efficiëntie en het adequaat inzetten van alle middelen kunnen wij de vergrijzingstsunami aan, maar dan moeten onze beleidsmakers dringend een aantal
heilige huisjes durven slopen. Iedereen heeft nood aan een vernieuwend beleid in onze gezondheidszorg. De zesde staatshervorming biedt voor iedereen, te beginnen bij de ouderen, daartoe een unieke kans,” aldus Lode Van den Brande, gedelegeerd bestuurder van VLOZO.

Over VLOZO:
VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, is de sectorfederatie die de belangen behartigt van de onafhankelijke zorgactoren in Vlaanderen. VLOZO vertegenwoordigt meer dan 13.000 woongelegenheden en ruim 10.000 medewerkers in Vlaanderen. De gezamenlijke omzet bedraagt meer dan een half miljard euro.

(Einde persbericht)

NOOT AAN DE REDACTIE: VOOR MEER INFORMATIE GELIEVE TE CONTACTEREN:

VLOZO, Luc Griep, Directeur – gsm 0495/255441 – www.vlozo.be