Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

11/10/2019

HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

Vlozo analyseert Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid


Onlangs hebben N-VA, CD&V en Open VLD een nieuw Vlaams regeerakkoord gesloten. Bij Vlozo hebben we het luikje rond ouderenbeleid grondig geanalyseerd. Vlozo kan zich vinden in de grote contouren van het beleid inzake ouderenzorg. Heel wat elementen uit het Vlozo-verkiezingsmemorandum komen immers terug in de tekst van het regeerakkoord. Denk maar aan de nadruk op een gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders,  de expliciete erkenning van sociaal ondernemerschap in de zorgsector, de aanpak van personeelstekorten, enzovoort. Toch zijn er ook zaken waar we waakzaam over moeten zijn, zoals de verstrenging van de controle op de dagprijzen in woonzorgcentra. Een analyse van het regeerakkoord. 

 

 

DAGPRIJZEN

- TEKST REGEERAKKOORD : "Voor onze ouderen investeren we verder in thuiszorg en kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra met een striktere controle op de dagprijsverhogingen."

- REACTIE VLOZO: "Laat er geen misverstand over bestaan: de hoge dagprijzen vormen wel degelijk een reëel probleem voor heel wat Vlaamse ouderen. Daar is zowat iedereen het over eens. Maar minder eensgezindheid is er over de oplossingen. Voor Vlozo is het duidelijk: de hoofdverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de jarenlange gebrekkige financiering van de zware zorg. We hebben begrip voor het feit dat de overheid een striktere controle op de verhoging van de dagprijzen wil doorvoeren. Maar tegelijk willen we ook dat de band met de economische realiteit behouden blijft. De kwaliteit en de diversiteit van het aanbod in de Vlaamse woonzorgcentra dienen op peil te kunnen blijven!

 

 

OUDERENBELEIDSPLAN

- TEKST REGEERAKKOORD : "We maken werk van een geactualiseerd ouderenbeleidsplan voor de komende regeerperiode, hierbij leggen we specifieke klemtonen op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen met specifieke aandacht voor intergenerationele samenwerking en maken we ook werk van een specifieke beleidsfocus voor dementie."

- REACTIE VLOZO: "Positieve zaak. Het uitwerken van een lange termijnvisie op het ouderenbeleid was een van de speerpunten uit het verkiezingsmemorandum van Vlozo. Op het vlak van ouderenzorg staat we dan ook voor een immense opdracht. We moeten deze taak met z’n allen aangaan op basis van een lange termijnvisie en met een positieve ingesteldheid. Een ouderenbeleidsplan kan daarbij zeker helpen. Wat Vlozo betreft, moet de nadruk daarbij liggen op meer kwaliteit en minder regelgeving. Deze principes worden door de overheid al jarenlang naar voren geschoven, maar in de praktijk zien we dat er vanuit de overheid steeds meer regels zijn bijgekomen."

 

ONTSCHOTTING VAN DE ZORGSECTOR 

- TEKST REGEERAKKOORD: "We maken werk van een doorgedreven ontschotting van de zorg- en welzijnssector. De muren tussen verschillende zorgsectoren zoals o.a. de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg worden afgebroken en ondergebracht in het eengemaakte systeem van de Vlaamse sociale bescherming. Het aanbod is niet meer het uitgangspunt, wel de Vlaming met een concrete zorg- en ondersteuningsvraag."

- REACTIE VLOZO: "Goed uitgangspunt. Vlozo zegt al jaren dat niet de structuren, maar wel de oudere met een concrete zorgvraag centraal moeten staan. Nu gaat teveel geld naar allerlei geldverslindende structuren. De voorgestelde 'ontschotting' is ook een goede zaak, aangezien ze tegemoet komt aan de realiteit op het terrein. Er zijn steeds meer ouderen met complexe zorgvragen, die niet in een bepaald 'vakje' gestoken kunnen worden. Denk maar aan het stijgend aantal ouderen met dementie of met een psychische problematiek. Ze hebben baat bij een transversale aanpak. Een cruciale voorafgaande voorwaarde om tot een succesvolle ‘ontschotting’ te komen, is het creëren van een gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders, net als een gelijke financiering tussen deze aanbieders." 

 

MONDHYGIËNE

 - TEKST REGEERAKKOORD: "Een goede mondhygiëne wordt een nieuwe gezondheidsdoelstelling, zowel voor kinderen (via afspraken met de scholen) als voor mensen die verblijven in residentiële zorgsettings (kinderen, jongeren, ouderen). We zetten in het bijzonder ook in op het bereiken van kwetsbare groepen. We kunnen hiervoor mondhygiënisten inschakelen."

- REACTIE VLOZO: "De nadruk op mondhygiëne is terecht. Waar we wel vragen bij hebben, is bij de voorziene inzet van externe mondhygiënisten. Beter lijkt ons om meer middelen te voorzien voor mobiele tandartskabinetten of voor interne opleidingen mondhygiëne. Nu al maken heel wat woonzorgcentra trouwens gebruik van mobiele tandartskabinetten. Waarom wordt hierin niet verder geïnvesteerd?”

  

BELRAI-INSCHALINGSINSTRUMENT

 - TEKST REGEERAKKOORD: "We evolueren naar een financiering van de ouderenzorg die gebaseerd wordt op het nieuwe inschalingsinstrument BelRAI. Hierdoor worden verbindingen met andere sectoren mogelijk en zetten we verdere stappen naar de afstemming van het woonzorgcentrum met andere sectoren (GGZ, VAPH, gezinszorg, revalidatie, enzovoort). We zetten een halt op de verkokering en gaan voor integrale samenwerking."

- REACTIE VLOZO: "Vlozo staat niet negatief tegenover BelRAI LTCF, al staat het systeem nog in zijn kinderschoenen. Het zal allicht nog een 5-tal jaar duren vooraleer het helemaal operationeel is. Er loopt momenteel enkel een proefversie van het systeem, waar trouwens ook een Vlozo-lid aan deelneemt. De effectieve uitrol van Belrai schuift echter alsmaar op, omwille van aanslepende juridische moeilijkheden. Bij de uitrol van BelRAI dienen de meerkosten en de administratieve lasten voor de woonzorgcentra wel tot een minimum beperkt te blijven."

 

 

RVT-DEKKINGSGRAAD

 - TEKST REGEERAKKOORD: "De Vlaamse Regering zal ook verder investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra, waarbij we de extra middelen prioritair inzetten voor het opvangen van de stijgende zorgzwaarte en de verlichting van de werkdruk voor het zorgpersoneel, door in het kader van de evolutie rond de aangepaste personeelsnormen alvast in te zetten op een versnelde omzetting van ROB naar RVT. We houden de kostprijs onder controle door voorzieningen te stimuleren om de extra middelen aan te wenden voor zowel extra personeel als een verlaging van de dagprijs. Hierbij moet o.a. rekening gehouden worden met wat allemaal in de dagprijs is inbegrepen en dit op een transparante manier voor (potentiële) bewoners."

- REACTIE VLOZO: "We juichen toe dat in de tekst van het regeerakkoord staat dat er een versnelde omzetting komt van het ROB- naar het gunstiger RVT-statuut. We dringen erop aan dat deze RVT-dekking opgetrokken wordt naar 100 procent. Vandaag is dit slechts voor 80 procent het geval. De 100 procent RVT-dekking moet een antwoord bieden op de stijgende zorgzwaarte en moet de werkdruk bij het personeel verlichten. Ook zijn we voorstander van meer transparantie met betrekking tot de samenstelling van de dagprijs, al dient deze transparantie natuurlijk wel te gelden voor alle aanbieders van residentiële ouderenzorg."

 

 

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

 - TEKST REGEERAKKOORD: "Parallel met voormeld traject van opwaardering van de financiering naar RVT, dient werk gemaakt te worden van de voorbereiding van de invoering van een persoonsvolgend systeem met zorgtickets in de ouderenzorg."

- REACTIE VLOZO: "We zijn niet gekant tegen het systeem van persoonsvolgende financiering. Vlozo dringt er wel op aan dat eerst de RVT-dekking op korte termijn opgetrokken wordt naar 100 procent én dat er een gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders komt (bijvoorbeeld inzake Sociale Maribel). Pas als aan deze beide voorwaarden is voldaan, kan worden overgegaan tot de zogenaamde persoonsvolgende financiering waarmee bewoners hun zorg kunnen ‘inkopen’. De basis van de personeelsvolgende financiering moet immers gevormd worden door een 100 procent RVT-dekkingsgraad.” 

“In het kader van de persoonsvolgende financiering dient eveneens het nieuwe inschalingsinstrument BelRAI eerst operationeel te zijn. Pas als BelRAI echt operationeel wordt, hebben we een goed zicht op het fysiek, sociaal en psychisch functioneren van een oudere én hebben we bijgevolg een goed zicht op zijn echte financieringsnoden. We moeten immers rekening houden met de specificiteit van de sector, denk maar aan bewoners die relatief kort verblijven in een woonzorgcentrum en waarbij er vaak een probleem van dementie is.”

 

 

TEKORT AAN VERPLEEGKUNDIGEN

 - TEKST REGEERAKKOORD: "Er is een tekort aan verpleeg- en zorgkundigen. We onderzoeken daarom welke nieuwe profielen kunnen worden ingeschakeld in de residentiële ouderenzorg. Een woonzorgcentrum is een thuisvervangend milieu waar niet alleen aandacht moet gaan naar zorg, maar ook naar het creëren van een thuisgevoel en een voldoende hoge levenskwaliteit."

- REACTIE VLOZO: "Zeer pertinente passage. Het tekort aan verpleegkundigen vormt het grootste probleem in onze woonzorgcentra. Vlozo pleit er al veel langer voor om niet-verpleegkundige taken in een woonzorgcentrum te laten uitvoeren door zorgkundigen, verzorgenden, logistieke medewerkers of door mensen op zoek naar een job (die na een omscholing in het woonzorgcentrum tewerkgesteld worden). Daardoor kan ook het takenpakket van verpleegkundigen worden verlicht, waardoor ze een nog meer gespecialiseerde zorg aan de oudere kunnen aanbieden." 

 

 

GELIJK SPEELVELD

 - TEKST REGEERAKKOORD: "We zorgen voor een gelijk speelveld in de zorg, met open oproepen waarbij de regels en financiering gelijk zijn voor verschillende zorgaanbieders."

 - REACTIE VLOZO: "Dit is allicht het grootste strijdpunt van Vlozo, we zijn dan ook opgetogen dat het nu ook in het regeerakkoord staat. Voor ons moet het welzijn van de bewoner centraal staan. Het mag niet uitmaken of een oudere verblijft in een publieke dan wel in een private woongelegenheid. Dat er nog altijd geen gelijk speelveld is tussen de aanbieders van zorg, blijkt uit de feiten. Zo kunnen private woonzorgcentra minder genieten van het voordelige RVT-statuut. Voorts blijken private voorzieningen benadeeld bij sociale tewerkstellingsinitiatieven van de overheid (Sociale Maribel, DAC’ers, GESCO-statuten, enzovoort). Ook hebben publieke voorzieningen vaak schulden die bijgepast moeten worden door steden en gemeenten, wat niet het geval is bij private voorzieningen. Nog een voordeel van een gelijk speelveld is meer transparantie, waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om woongelegenheden onderling te vergelijken." 

 

 

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

 - TEKST REGEERAKKOORD: "De Vlaamse overheid zal de komende regeerperiode sterk inzetten op performantie, resultaatsgericht investeren na bewezen evidentie (meten outcome), vereenvoudiging, innovatie, digitalisering, sociaal ondernemerschap volgens de afgesproken regels en de uitbouw van een Vlaams zorg- en ondersteuningslandschap dat de keuzevrijheid en de regie van de cliënt voorop stelt."

- REACTIE VLOZO: "Dat het regeerakkoord sociaal ondernemerschap in de zorg naar waarde schat, kunnen we alleen maar toejuichen.  Dit is een goede zaak én een opening naar alle zorgondernemers toe. In de ouderenzorg heeft het ondernemerschap al tot positieve resultaten geleid. Deze privé-initiatieven hebben in belangrijke mate bijgedragen aan zowel de betaalbaarheid van de ouderenzorg als aan de diversiteit en de kwaliteit van het aanbod."