Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

26/06/2020

“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

VLOZO roept Vlaamse overheid op om eveneens een eenmalige premie toe te kennen


VLOZO, de sectororganisatie van de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, betreurt sterk dat het personeel van woonzorgcentra momenteel niet in aanmerking komt voor een eenmalige zorgpremie. Dat het personeel van de ziekenhuizen wel een premie ontvangt, valt slecht binnen de woonzorgsector. “Dit is een gemiste kans om waardering te tonen voor het voltallige personeel uit de zorgsector. Ook hebben de woonzorgcentra de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis voor erger behoed door zelf zorg te dragen voor hun zieke bewoners. Waarom wordt deze tomeloze inzet niet beloond met een welverdiende premie?”, vraagt VLOZO-voorzitter Geert Uytterschaut zich luidop af. VLOZO vraagt daarom dat de Vlaamse overheid alsnog een welverdiende premie toekent aan het personeel van woonzorgcentra.

 

Ziekenhuispersoneel en thuisverplegers zullen een eenmalige zorgpremie van zo’n 300 euro ontvangen, zo besliste het federale parlement gisterenavond. Het personeel dat onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt, waaronder het personeel van de woonzorgcentra, valt uit de boot en ontvangt bijgevolg geen dergelijke premie.

VLOZO vindt het een gemiste kans dat personeel van woonzorgcentra geen gelijkaardige zorgpremie ontvangt. Hiervoor zijn meerdere goede redenen te bedenken:

-        Het is een fout signaal door een belangrijk deel van de medewerkers uit de zorgsector uit te sluiten van een premie.

-        De woonzorgcentra hebben een cruciale rol gespeeld bij het beheersen van de crisis, door zieke bewoners zo veel mogelijk in de woonzorgcentra zelf te verzorgen.

-        Dat het ene beleidsniveau wel een premie toekent en het andere niet, is een zoveelste bewijs van een gebrekkige afstemming tussen de overheden onderling.

-        Dat enkel een premie wordt toegekend aan ziekenhuispersoneel, wekt minstens opnieuw de indruk dat alles draait rond ziekenhuizen en dat woonzorgcentra beleidsmatig veel minder zouden meetellen.

-        VLOZO deed onlangs zelf constructieve voorstellen aan de federale regering om eenmalige zorgpremies vrij te stellen van fiscale en sociale lasten. Deze premies zouden door de sector zelf betaald worden. Bruto zou zo gelijk worden aan netto voor de begunstigden van deze premie. De federale regering besloot echter om niet in te gaan op dit constructieve voorstel van de (private) woonzorgsector. Dezelfde federale overheid heeft nu wel plots de nodige middelen gevonden voor deze eenmalige premie. Begrijpe wie kan…

  

VLOZO roept daarom de Vlaamse overheid om alsnog een gelijkaardige premie toe te kennen aan het personeel van woonzorgcentra. “Dit zou een deugddoend signaal van waardering zijn voor hun tomeloze inzet”, besluit VLOZO-voorzitter Geert Uytterschaut. Daarnaast herhaalt VLOZO het pleidooi om ook structurele maatregelen te nemen om de aantrekkelijkheid van een job in de zorgsector te vergroten.