Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

04/05/2020

Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen


De vzw Femarbel-Vlozo, de sectororganisatie die de beheerders van private ouderenvoorzieningen in ons land vertegenwoordigt, is het beu dat de federale regering nog altijd geen uitsluitsel kan geven over het gevraagde uitstel van RSZ-betaling door woonzorgcentra. Meer bepaald vraagt Femarbel-Vlozo dat ouderenvoorzieningen, in het kader van de coronacrisis, uitstel van betaling krijgen voor de betaling van RSZ-voorschotten voor het 2de en het 3de kwartaal van dit jaar. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, want voor de private woonzorgcentra loopt deze RSZ-bijdrage op tot 35 procent van het brutoloon van een werknemer. Andere economische sectoren kregen van de federale overheid al tot eind 2020 betalingsuitstel voor het betalen van hun RSZ-voorschotten. Nochtans heeft ook de woonzorgsector de negatieve invloed ondervonden van het coronavirus in de vorm van fors hogere uitgaven en lagere inkomsten. Femarbel-Vlozo vraagt daarom aan de federale regering om eindelijk knopen door te hakken.

Diverse economische sectoren kregen van de federale overheid al tot eind 2020 betalingsuitstel voor het betalen van hun RSZ-voorschotten. De federale overheid stond dit (terechte) uitstel toe aan sectoren die ten gevolge van de coronacrisis te kampen hebben met een zware vermindering van de economische activiteit.  Hiervoor werden 2 criteria in rekening gebracht. Ofwel wordt gekeken naar de BTW-aangifte die dit kwartaal 65 procent lager ligt dan in andere vergelijkbare kwartalen. Ofwel dient de aangegeven loonmassa 65 procent lager te liggen.

Woonzorgcentra passen echter niet binnen deze strikte criteria en zouden bijgevolg niet in aanmerking komen voor RSZ-uitstel. Tijdens de lockdown ging het werk voor de woonzorgcentra uiteraard gewoon verder, er was in heel wat voorzieningen zelfs een pak meer werk. De loonmassa die volgens de criteria moest dalen om RSZ-uitstel te kunnen krijgen, steeg in een woonzorgcentrum net (fors). Medewerkers draaiden ofwel overuren om alles rond te krijgen ofwel voorzag de directie in vervangend personeel om zieke medewerkers te vervangen. De voorzieningen werden dus plots geconfronteerd met een forse stijging van de loonkosten.

Daarentegen namen de ontvangsten van woonzorgcentra af, onder meer vanwege de opgelegde opnamestop.

De woonzorgcentra worden dus haast gelijktijdig geconfronteerd met zowel hogere kosten als lagere ontvangsten. Heel wat ouderenvoorzieningen dreigen daardoor in financiële problemen te komen. “Onze woonzorgcentra moeten in deze moeilijke periode hun aandacht ten volle kunnen richten op de zorg voor de bewoner en op het welzijn van het personeel. Financiële discussies mogen daar niet bij komen, want dit gaat volledig ten koste van de zorgverlening. Daarom vragen we met aandrang aan de federale regering om eindelijk knopen door te hakken over het betalingsuitstel voor RSZ-bijdragen, zodat de sector de noodzakelijke zuurstof krijgt om deze crisis het hoofd te bieden”, zo besluit Geert Uytterschaut (ondervoorzitter Femarbel-Vlozo).