Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

17/03/2020

Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

 

In samenspraak met diverse sectorfederaties (Katholiek Onderwijs, Vlozo, Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en VVSG) zijn aanbevelingen uitgeschreven met betrekking tot de stages in zorg en welzijn gedurende de huidige corona-crisis. Doelstelling van deze aanbevelingen is om enerzijds risico's te beperken voor zowel de stagiairs als de patiënten als anderzijds om een meerwaarde te bieden in die sectoren die momenteel onder druk staan.

 

Vooreerst gelden binnen het domein van zorg en welzijn de algemene richtlijnen voor stages:

- We gaan ervan uit dat de stagegever rekening houdt met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie.

- Stagiairs die zich zorgen maken dat ze meer risico lopen op besmetting wegens gezondheidsredenen (zogenaamde risicogroepen) kunnen contact opnemen met hun arts.

- Stagiairs die zich zorgen maken omdat ze samenleven met iemand van een risicogroep, kunnen eveneens contact opnemen met hun arts. Let op, er bestaan specifieke maatregelen voor zorg en welzijn (zie hieronder).

- Als de school van mening is dat – in deze situatie – de stagiair om persoonlijke reden afwezig kan zijn, dan gaat de school daarover best in overleg met de stagegever.

 

Voor de preventiemaatregelen in zorg en welzijn verwijzen we naar de website van Zorg en Gezondheid. We benadrukken dat die stages slechts kunnen doorgaan, zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mondmaskers) aanbiedt aan de leerling zoals aan de eigen werknemers.

 

Specifieke regels

 

Voorts gelden er ook specifieke regels voor stages in zorg en welzijn:

- Omwille van de nood aan ondersteuning en begeleiding van de stagiairs adviseren we om observatiestages, oriënterende stages en stages voor leerlingen jonger dan 18 jaar voor de domeinen zorg en welzijn op te schorten.

- Vanwege de bijzondere context adviseren we dat leerlingen en studenten uit de specialisatiejaren, de HBO5-opleidingen (vanaf de tweede module), het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs in zorg- en welzijnsopleidingen wel stage blijven lopen. Het uitgangspunt is dat die leerlingen en studenten zelfstandig kunnen functioneren, op de werkvloer een waardevolle meerwaarde kunnen betekenen en in staat zijn om op autonome wijze de preventie- en hygiënemaatregelen te respecteren.

 - Leerlingen/studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. De scholen en hun stagebegeleiders kunnen daarbij een verbindingsrol opnemen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

- Leerlingen/studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis bij de school melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Ook daar kunnen scholen een verbindingsrol opnemen. Leerlingen/studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.

- Leerlingen en studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.

- Stagebegeleiding binnen zorg en welzijn: gelet op het verbod van bezoek in de zorg- en welzijnsvoorzieningen om het risico op besmetting zo minimaal mogelijk te houden, kan overleg over stagebegeleiding buiten de voorziening doorgaan, uitgesteld worden tot na de coronavirus-periode of via Skype (of andere media) doorgaan. De directeur van een voorziening kan de stagebegeleider als een uitzondering zien, op voorwaarde dat de nodige zorgvuldigheid aan de dag gelegd wordt. Ga daarover als stagebegeleider (digitaal) in overleg met de voorziening. Gezien de situatie en in functie van het leerproces is het aangewezen dat de stagebegeleider minstens via digitale weg de studenten/leerlingen op stage intensief begeleidt.

 - Vrijwilligerswerking: leraren met een diploma van een gezondheid-, zorg- of welzijnsberoep kunnen zich in hun vrije tijd melden als vrijwilliger bij zorg en gezondheid of rechtstreeks bij zorg en welzijnsvoorzieningen.

 

Gezien de bijzondere situatie en omwille van de solidariteit met bewoners, patiënten, gezinnen, kinderen die opvang of zorg nodig hebben én de werknemers in zorg en welzijn, hopen we dat bovenstaande richtlijnen handvatten bieden om in solidariteit en in samenwerking met het werkveld het virus en zijn gevolgen te bestrijden.