Archief

22/10/2018
Colloquium : Bakens verzetten in ouderenzorg

04/10/2018
Werken bij VLOZO

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

26/12/2017
VLOZO wenst iedereen fijne feestdagen en een magisch 2018

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen

23/03/2016
VLOZO Algmene Vergadering 2016 op 22.03.2016

20/01/2016
Wijziging adres maatschappelijke zetel VLOZO per 01/02/2016

20/01/2016
VLOZO Algemene vergadering 2016

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

08/01/2015
Een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder voor VLOZO

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

11/12/2014
Opstart nieuwe Provinciale Raad Antwerpen

02/12/2014
De sector treedt VLOZO bij rond herschikking financiering ouderenzorg.

25/11/2014
Opstart Provinciale Raad West-Vlaanderen

18/11/2014
Opstart Provinciale Raad Limburg

07/11/2014
Opstart Provinciale Raad Vlaams-Brabant

04/11/2014
Opstart nieuwe Provinciale Raden

30/10/2014
Beleidsnota 2014-2019 Vlaams Minister Vandeurzen

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

26/05/2014
VLOZO feliciteert winnaars verkiezingen en vraagt dat nieuwe Vlaamse regering dringend werk maakt van voldoende en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod

25/05/2014
Rusthuisbewoners met golfkarretje naar stembureau

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

26/04/2018

De 9 zorgoplossingen van VLOZO

We naderen een belangrijke periode van verkiezingen. Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen en daarna zijn het Europese, Federale en Regionale verkiezingen in 2019. Naar aanleiding daarvan wil VLOZO haar 9 zorgoplossingen in de kijker stellen. 

VLOZO gaat ervan uit dat er een gemeenschappelijk doel is voor de zorgvoorzieningen, de collega-actoren, de besturen, de burgers en de cliënten: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de beleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO concludeert dus dat de analyse op geregelde tijdstippen dient herzien te worden. Het jaar van de acht staat voor kracht. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te optimaliseren.
Met dit Memorandum krijgen we graag uw aandacht en roepen we het beleid op tot dialoog en tot actie.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via info@vlozo.be 

http://www.vlozo.be/img/uploads/newspress/48/Verkiezingsmemorandum2018_VLOZO.pdf

 

Samengevat:

  1. Continuïteit en stabiliteit van het beleid en de financiering. Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt. + Er moet garantie gegeven worden voor de financiering derde luik.
  2. Flexibiliteit en keuzevrijheid voor de bewoners. De beschikbare middelen moeten zo efficiënt mogelijk besteed worden en daarom wordt er gewerkt aan een sterke Vlaamse ouderenzorg met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en een vrijere prijszetting.
  3. De overheid geeft de garantie dat de woonzorgcentra, waarvan de woongelegenheden opgenomen zijn in de erkenningskalender, ook erkend worden op het moment dat ze klaar zijn.  Er wordt meer flexibiliteit gevraagd zodat men de erkenning meer kan spreiden en de voorziening niet beperkt is tot het kwartaal.
  4. Duidelijke budgettering en prognoses. De overheid bezorgt in het kader van goed beleid voldoende informatie aan de federaties en haar leden.  Er moet een budget vooropgesteld worden en er moeten duidelijke prognoses gemaakt worden.
  5. Grote zorgregio’s. De mogelijkheid bestaat om in de Vlaamse gemeenschap voorafgaande vergunningen en erkenningen te verschuiven en te groeperen. VLOZO wil dat er grote zorgregio ‘s gecreëerd worden. Het is bovendien mogelijk om een overschot aan vergunningen en/of erkenning te transfereren naar regio’s waar een te kort is (flexibele toepassing, eventueel beperking met percentage).
  6. Volledige herziening van  het zorglandschap + Werkgroep. Een volledige herziening van het zorglandschap is noodzakelijk.  De sector bereidt zich in dit kader voor op de zorg van 2025-2030. Er wordt een werkgroep opgericht om na te denken over het zorglandschap.  Het is vereist dat de koepels deel uitmaken van deze werkgroep. 
  7. Het onderscheid tussen ROB en RVT verdwijnt. De financiering is afhankelijk van de zorgzwaarte en wordt niet meer bepaald door de woongelegenheid waarin de cliënt wordt ondergebracht.
  8. De Vlaamse overheid pleit er bij de federale overheid voor om KB78 te herzien en evolueert naar een resultaatsverbintenis op het vlak van personeelsnormen. Flexibiliteit in de personeelsomkadering – minimale personeelsnorm, ook niet-personeel opgenomen in forfait.
  9. De uitvoering van het toezicht in de ouderenzorgsector moet in nauw overleg met de koepels.  Er moet op toegezien worden dat de zorginspectie geen ongelimiteerde bevoegdheid krijgt, dat de individuele inspecteur niet te veel macht heeft. In dit opzicht is een nauwe betrokkenheid bij de verdere invulling van het nieuwe toezicht decreet belangrijk.  

 

 

Geert Uytterschaut - Voorzitter VLOZO 

Véronique De Schaepmeester - Gedelegeerd Bestuurder VLOZO