Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

11/03/2020
Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

31/03/2020

Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

Sectororganisatie Vlozo eist krachtige maatregelen van Vlaamse overheid ​

Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, vreest dat de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra uit de hand loopt. Vlozo vraagt daarom dat de Vlaamse overheid krachtiger maatregelen neemt om het tij in de woonzorgcentra te keren. Vlozo heeft een aantal concrete en acute vragen voor de overheid. Er is bijkomend beschermingsmateriaal nodig, de testcapaciteit voor zorgpersoneel moet worden opgedreven en ook de beschikbaarheid van (bijkomend) zorgpersoneel baart zorgen. Tot op vandaag blijkt de Vlaamse overheid onvoldoende in staat om hierop een helder antwoord te formuleren.

​ 

“In deze moeilijke tijden blijft Vlozo een constructieve partner in de aanpak van het coronavirus”, aldus Geert Uytterschaut (voorzitter Vlozo) en Véronique De Schaepmeester (gedelegeerd bestuurder Vlozo). “Als sectororganisatie zitten we momenteel echter met vele vragen, maar voorlopig krijgen we van de overheid maar weinig concrete antwoorden.”​


Vlozo vraagt daarom dringend duidelijke antwoorden op deze vragen;​

-             Beschermend materiaal: Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de (residentiële) ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van (chirurgische) mondmaskers is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort). De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot zeer veel onrust bij zorgmedewerkers. Steeds meer zorgmedewerkers zijn trouwens vragende partij om te kunnen werken met de meest beschermende FFP2-mondmaskers.  ​

-             Maximale testing: Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de (residentiële) ouderenzorg prioritair te testen (via een IGG-IGM-test). Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Extra testing heeft nog een ander voordeel: wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en immuun blijkt, kan prioritair worden ingezet bij de behandeling van covid-bewoners. Tot dusver gaf de (Vlaamse) overheid (nog) geen uitsluitsel over deze bijkomende testcapaciteit.

-        Beschikbaarheid van zorgpersoneel. De uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot hoger absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel. Vlozo wil vermijden dat dit ten koste gaat van de zorg van de bewoners in het woonzorgcentrum. Daarom moeten er dringend oplossingen uit de bus komen. Zo stelt Vlozo voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren (zoals thuiszorg) tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid. ​

-             Bewoners preventief maximaal op de kamer houden: Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak van de  voorziening. Een dergelijke maatregel heeft tot doel om de gezondheid en de veiligheid van de bewoners te beschermen. Vlozo betreurt dan ook dat de Vlaamse overheid energie stopt in het berispen van leden die de richtlijnen strenger toepassen in belang van hun bewoners.​

  

"Met de huidige maatregelen van de Vlaamse overheid kunnen de woonzorgcentra geen goed (preventief) beleid voeren in de strijd tegen het coronavirus. Ook is het onmogelijk om zorgpersoneel te motiveren, zolang deze mensen moeten varen op een blind kompas. Daarom trekt Vlozo aan de alarmbel en vragen we aan de Vlaamse overheid om eindelijk duidelijkheid te scheppen", besluiten Geert Uytterschaut en Véronique De Schaepmeester.  ​