Archief

17/09/2020
VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

10/07/2020
Vlozo aan het woord in ad hoc commissie corona

07/07/2020
VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

01/07/2020
Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

26/06/2020
“Geen premie voor personeel woonzorgcentra zou gemiste kans zijn”

05/06/2020
VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

02/06/2020
VLOZO dringt aan op vrijstelling eenmalige ‘dankpremie’ voor zorgmedewerkers

04/05/2020
Femarbel-Vlozo betreurt politiek getalm rond RSZ-uitstel voor (residentiële) ouderenvoorzieningen

24/04/2020
VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

15/04/2020
Coronacrisis: Vlozo uiterst verbaasd over beslissing om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten

31/03/2020
Coronacrisis: situatie in Vlaamse woonzorgcentra dreigt te ontsporen

27/03/2020
Open brief aan de ministers De Block en Beke: vraag van Vlozo om extra middelen voor residentiële ouderenzorg

17/03/2020
Een specifieke situatie: stages in zorg en welzijn in tijden van corona-crisis

21/11/2019
VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

23/10/2019
Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

11/10/2019
HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

01/10/2019
VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

20/09/2019
KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

02/08/2019
5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

30/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

27/04/2018
VLOZO ondertekent protocolakkoord Vlaamse Regering niet.

26/04/2018
Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

26/04/2018
De 9 zorgoplossingen van VLOZO

24/04/2018
Week van de valpreventie

09/04/2018
Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

08/02/2018
Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

08/02/2018
Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

05/02/2018
VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

01/02/2018
VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

01/02/2018
Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

25/01/2018
Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

02/01/2018
Het jaar van de acht staat voor kracht

26/12/2017
VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

07/12/2017
Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

07/12/2017
Persoonsvolgende financiering

16/10/2017
Persbericht - "Vlozo engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitieve zorg

12/10/2017
De ochtend, radio 1, dd. 12.10.2017, 6u35: Commerciële woonzorgcentra reageren op Pano-reportage: "Goede zorg en winst maken valt wel te rijmen"

12/10/2017
“Dagprijzen zijn geen gokspelletje” (interview VLOZO), opgenomen in Trends dd. 12.10.2017

11/10/2017
Persbericht VLOZO: Undercoverreportage 'Pano' legt pijnpunten in commerciële woonzorgcentra bloot

11/10/2017
Reactie van VLOZO op PANO reportage

14/06/2017
persbericht - “VLOZO voorstander van kwalitatieve en integere ouderenzorg”

24/04/2017
• persbericht - “VLOZO roept op tot sereen debat personeelsinzet”,

28/12/2016
Persbericht - “VLOZO roept op tot level playing field woonzorgcentra”,

21/11/2016
Persbericht - Invoering maximumfactuur leidt tot tekort middelen.

23/03/2015
Algemene Vergadering en Jaarverslag

09/03/2015
Verschuif schaarse middelen naar een duurzaam ouderenzorgbeleid

17/12/2014
Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen VLOZO en Voka

16/12/2014
VLOZO en Voka gaan structureel samenwerken

15/07/2014
Meer onafhankelijke rusthuizen zullen gat in Vlaamse begroting helpen dichten.

15/05/2014
Ouderen moeten ook hun stem laten horen

Actueel

11/03/2020

Corona-virus: sectorfederatie VLOZO adviseert leden om bezoek op te schorten

Vlozo vraagt overheden om extra maatregelen ter bescherming van bewoners en medewerkers ouderenvoorzieningen


Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, adviseert haar leden om het bezoek in de woonzorgcentra voor onbepaalde duur op te schorten in het licht van de verspreiding van het coronavirus. Voorts vraagt Vlozo ook aan de bevoegde ministers Maggie De Block (federaal minister van Volksgezondheid) en Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn) om extra maatregelen te nemen ten voordele van de residenten en medewerkers.

 

Meer concreet vraagt Vlozo aan de diverse overheden om bijkomende maatregelen ter bescherming van bewoners en personeel in de (residentiële) ouderenvoorzieningen:

1/ de beschikbaarheid van beschermend materiaal en met name de veilige mondneusmasker van het type FFP2 voor medewerkers in de (residentiële) ouderenzorg. Vlozo vraagt met aandrang om ook alle werkers in de (residentiële) ouderenzorg prioritair te voorzien van deze beschermende materialen. Momenteel gaat de prioriteit enkel naar de ziekenhuizen en spoedgevallendiensten. Vlozo vraagt echter om dit ook uit te breiden naar medewerkers in de (residentiële) ouderenzorg. Deze medewerkers staan immers dagelijks in contact met de grootste risicogroep. Bovendien lopen al deze hulpverleners door de veelvuldige contacten zelf een erg groot risico om besmet en ziek te worden.

2/ Vlozo vraagt ook om medewerkers uit de (residentiële) ouderenzorg met prioriteit te laten testen bij klinisch vermoeden van besmetting. In het licht van de blootstelling voor gezondheidswerkers vraagt Vlozo om de prioritering en snelheid van tests ook voor medewerkers in de (residentiële) ouderenzorg te verbeteren. Omwille van het collectief verhoogd risico is snel uitsluitsel over hun Covid-19 status bij ernstig vermoeden van besmetting (en zeker bij symptomen) essentieel voor de continuïteit van de zorgverlening. Bovendien is het absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebreke aan duidelijkheid een potentieel risico betekent voor de meest kwetsbare groep, de bewoners van het woonzorgcentrum.

Tot slot geeft Vlozo het advies aan haar leden om het bezoek in de (residentiële) voorzieningen voor onbepaalde duur op te schorten.

“De sector van de ouderenzorg is bijzonder ongerust. Ze biedt dagelijks zorg en bijstand aan 80-plussers, dit is de meest kwetsbare groep”, verduidelijken Geert Uytterschaut (voorzitter Vlozo) en Véronique De Schaepmeester (gedelegeerd bestuurder Vlozo). “Vlozo waardeert de reeds genomen inspanningen van de diverse overheden om met deze uitbraak om te gaan. Toch wensen we als sectorfederatie onze bezorgdheid te uiten en vragen we aan de overheden om extra maatregelen in het belang van onze residenten en onze medewerkers.”