Actueel

Het jaar van de acht staat voor kracht

2018 begint goed voor de Vlaamse woonzorgcentra Na de PANO-documentaire van de VRT en de verhalen in de media over ondervoede bewoners en overwerkt personeel in onze Vlaamse woonzorgcentra, in 2017, is het tijd voor positieve beeldvorming over de Vlaamse woonzorgcentra. Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) is tevreden met het nieuws dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de komende 2 jaar 3.785.000 euro vrij gaat maken om het welzijn van onze bewoners in woonzorgcentra te verbeteren. De preventiecoaches moeten het imago van de woonzorgcentra oppoetsen. Minister Vandeurzen wil preventiecoaches inschakelen om enkele gekende problemen in de woonzorgcentra de wereld uit te helpen. De coaches zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij het preventief werken aan mondgezondheid, valrisico’s, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca bij hun bewoners. Om een compleet beeld te geven en praktische tips ziet VLOZO meer in een multidisciplinaire aanpak. Het aantal ouderen neemt toe en met hen ook de vraag naar aangepaste voeding 65- plussers lopen de kans op ondervoeding als zij niet de nodige eiwitten en vezels opnemen. Een goede preventieve aanpak van ondervoeding bij ouderen kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder VLOZO, meldt dat verschillende leden van VLOZO meer en meer fingerfood implementeren in het maaltijdgebeuren. Een groot deel van de bewoners krijgen hun maaltijden in vaste vorm gepresenteerd op een mooi versierd bord. Bewoners met dementie herkennen soms het bestek niet meer en kunnen dan niet meer zelfstandig eten. Voor bewoners, die dus niet meer met mes en vork kunnen eten, kan fingerfood een mooie oplossing bieden. Zo kunnen ze weer zelfstandig eten en voelen ze zich meteen ook beter. Het oogt niet alleen aantrekkelijk, het is nog lekker ook. VLOZO heeft echter haar bedenkingen bij het aanstellen van een externe preventiecoach. Door de opgedane ervaring uit interne projecten bij verschillende van onze leden blijkt dat de kracht van een multidisciplinair team (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, psychologen, diëtisten,….) sterk en effectief is. De problemen die aangekaart worden in de Vlaamse woonzorgcentra dienen vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden. Met multidisciplinaire werking zal er een adequater medicatiegebruik en inname zijn. Allereerst moet de oudere zelf inspraak hebben in eigen leven en eigen wensen uiten. Daarnaast is een werking met alle stakeholders (artsen, apothekers, …) alsook familie, vertrouwenspersonen, mantelzorgers en het zorgteam van het woonzorgcentrum broodnodig voor het welbevinden van de oudere. Ondersteuning vanuit het beleid om de competenties van onze medewerkers aan te spreken, dat hebben onze Vlaamse woonzorgcentra nodig. Een mooi voorbeeld uit de praktijk WZC De Zwaluw te Vollezele heeft meegewerkt aan de Come- On studie. Dit was een project vanuit het riziv waarbij een aantal bewoners extra gevolgd werden rond correct medicatiegebruik. Bijvoorbeeld: geen verkeerde interacties, permanente evaluatie en bespreking van het al of niet nodig zijn en correcte hoeveelheden, inname en eventueel andere mogelijkheden. Op de werkvloer en bij de bewoners van WZC De Zwaluw zelf heeft dat heel wat in beweging gezet. Het jaar van de acht staat voor kracht VLOZO blijft het belang van een correcte RVT financiering met 100 procent dekking benadrukken. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te verbeteren. Over VLOZO Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg. Vlozo bestaat al meer dan 25 jaar en vertegenwoordigt een 190 tal voorzieningen over heel Vlaanderen. Geert Uytterschaut – Voorzitter VLOZO Véronique De Schaepmeester – Gedelegeerd bestuurder VLOZO Emmelien Desmet – Stafmedewerker Communicatie VLOZO Koningsstraat 154-158 1000 Brussel Tel.: 03/354 13 58 Mobiel: 0479/858.058

lees meer

Actueel

VLOZO wenst iedereen fijne feestdagen en een magisch 2018

Als je eenzaam bent, wensen we je liefde. Als je je down voelt, wensen we je vreugde. Als je bezorgd bent, wensen we je vrede. Als je je leeg voelt, wensen we je hoop. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor een voorspoedige kerst en een gelukkig nieuwjaar !

lees meer

Actueel

VLOZO: Meer financiering nodig voor warme authentieke zorg in onze Vlaamse woonzorgcentra

In de periode 2014-2016 werd de kwaliteit van leven bij bewoners van alle Vlaamse woonzorgcentra in kaart gebracht. Nog nooit werd op zo’n grote schaal kwaliteit van leven onderzocht binnen de residentiële ouderenzorg. Kwaliteit van leven werd door onafhankelijke enquêteurs rechtstreeks bij de bewoner bevraagd of via een naast familielid wanneer deze daar zelf niet meer toe in staat was. VLOZO was aanwezig op deze interessante studievoormiddag 19.12.2017 en is dan ook heel blij met het onafhankelijk onderzoek dat voor de eerste keer op grote schaal peilt naar de kwaliteit bij de gebruikers van de woonzorgcentra en wil graag een genuanceerde communicatie overbrengen over de resultaten van het onderzoek ‘Kwaliteit van leven voor de bewoners in woonzorgcentra.’ 60% van de woonzorgpopulatie blijft buiten beeld Zorgen voor kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel, maar het is moeilijk om kwaliteit van leven in cijfers te brengen en deze cijfers moeten dus goed geduid worden. Bij deze resultaten is het ook belangrijk in acht te nemen dat bewoners met cognitieve problemen (zoals bewoners met dementie) buiten beeld blijven, een 60% van de woonzorgpopulatie. Gedurende die 3 jaar zijn het ook niet dezelfde bewoners die bevraagd werden. Er werd ook niet gevraagd naar de waarde die een bewoner hecht aan een bepaald thema. Wat wil zeggen dat lage cijfers daarom niet per se negatief is. We moeten kijken naar het individu en wat voor de éne bewoner belangrijk is, is dat daarom niet voor de andere. Wie minder zorg nodig heeft, blijft meer op zijn honger zitten in Vlaamse woonzorgcentra Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de woonzorgcentra in Vlaanderen goed bezig zijn op vlak van privacy, veiligheid en respect. "De kwaliteit in de Vlaamse woonzorgcentra is goed." Er is ook geen verschil tussen de openbare , de non-for profit voorzieningen ( VZW’s ) en de commerciële of profit organisaties. Deze scoren even hoog. Er is wel ruimte voor verbetering op vlak van de persoonlijke omgang tussen bewoner en medewerker, en tussen bewoners onderling plus zinvolle tijdsbesteding. We moeten dus streven naar kleine geluksmomenten van grote waarde voor onze bewoners of hoe Prof. Dr. Kris Vanhaecht het mooi heeft verwoord, op de studievoormiddag die dinsdag 19.12.2017 heeft plaatsgevonden, en verwezen heeft naar warme ‘mango momenten’ voor elke resident. We moeten aandacht geven aan het psychisch welzijn van onze bewoners. Onze medewerkers willen hiervoor zeker werken met hart en ziel en altijd bewust met alles bezig zijn. Onze zorgverleners zijn het gewoon om met de handen te werken en het is niet altijd een evidentie om met de handen op de rug te werken voor hun. Hiervoor is een ‘mind switch’ van de zorgverleners nodig. En zo kan werken met de handen op de rug ook juist voor extra werkdruk zorgen. Dus het inzetten op het welzijn van onze medewerkers is hierbij zeker ook van groot belang. Ook Prof. Dr. Els Goetghebeur van het kennisplatform voor statistiek van de Gentse unief, die meewerkte aan de studie, vindt dat pure zorg soms te vaak de bovenhand krijgt. "Het personeel heeft vaak de tijd niet om oog te hebben voor het sociale gebeuren", zegt Goetghebeur. "Bewoners zijn vaak wel erg tevreden over hun verzorging, maar minder over die sociale dimensie. Wie minder zorg nodig heeft, blijft dus meer op zijn honger zitten." RVT erkenningen nodig VLOZO wil met plezier de interesses van de residenten zelf binnen halen en de weg afleggen naar warme, authentieke zorg die zorgt voor welbevinden, maar daarvoor zijn er meer RVT erkenningen nodig en een correcte en gelijke financiering voor alle WZC. Vandaag bestaan er grote verschillen naargelang voorzieningen langer bestaan of naargelang uitbatingsvorm. Deze verschillen moeten worden weggewerkt en de RVT norm moet de basis worden voor iedereen. VLOZO is tevreden dat er ook voor mensen met cognitieve problemen andere onderzoeken lopen. Over VLOZO Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg. Vlozo bestaat al meer dan 25 jaar en vertegenwoordigt een 190 tal voorzieningen over heel Vlaanderen.

lees meer

Actueel

Persbericht VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg kan zich zeker vinden in een vaste dagprijs voor de bewoners, maar hierbij dient er dan wel rekening gehouden te worden met enkele voorwaarden. - Overheid moet een betrouwbare partner zijn met stabiele financiering op voorzieningsniveau (wegwerken besparingen derde luik en animatie) Kwaliteit van leven moet voorop staan en niet enkel kwaliteit van zorg. Lichamelijke gezondheid hangt samen met psychische gezondheid. Iemand die gelukkig in het leven staat zal ook minder zorg nodig hebben. We dienen dus rekening te houden met het welbevinden van de bewoners en hier dient ook voldoende geld voor vrijgemaakt te worden. Ouderen anno 2017 hebben nu meer en meer nood aan zorg op maat en op de bewoner afgestemde animatie, in overleg met de familie. Hierbij denkt VLOZO aan: mogelijkheid tot zwemmen, fitness, tuinieren, koken, films bekijken, kranten lezen… Kwaliteit van leven door zinvolle activiteiten, daar willen bewoners een beter antwoord op. ‘Mens sana in corpore sano’. Het psychisch welbevinden van ouderen verdient dan ook extra aandacht. - Het zijn snel veranderende tijden met wisselende wetgevingen en wisselende maatschappelijke condities. Het is dus van groot belang dat bij nieuwe regelgeving de financiële impact op voorzieningsniveau herbekeken kan worden en er dus eventueel een aanpassing doorgevoerd kan worden aan de dagprijs. - Misbruiken worden aangepakt in overleg met de sector en middelen worden terug gebruikt voor het budget van de woonzorgcentra. Transparantie is hier dus zeker in orde, maar dan ook met volledig inzicht hoeveel euro de steden en gemeenten opleggen in hun eigen woonzorgcentra. - Er moet een vrije prijszetting zijn voor elke opname van een nieuwe bewoner (geen prijsdossier - marktconforme zelfregulerende prijszetting) - Indexering kan blijven VLOZO gaat ervan uit dat er een gemeenschappelijk doel is: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de beleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO concludeert dus dat de analyse op geregelde tijdstippen dient herzien te worden.

lees meer

Welkom op de site van VLOZO

VLOZO is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen), serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 16.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen.

Enkel leden van VLOZO hebben toegang tot de infobrieven en sectorale wetgeving.

Lees meer

Meer dan 25 jaar VLOZO

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992. Letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Dat clubje idealisten is uitgegroeid tot een sterke groep van 190 voorzieningen, die meer dan 16.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt. 

Lees meer