Actueel

VLOZO VRAAGT AAN VLAAMSE REGERING OM EXTRA INSPANNINGEN VOOR ZORGPERSONEEL IN WOONZORGCENTRA

Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, vraagt dat de Vlaamse overheid extra middelen uittrekt voor verpleegkundigen in de woonzorgcentra. Vlozo reageert daarmee op het akkoord in het federaal parlement over het Zorgfonds.

lees meer

Actueel

Studienamiddag over het Zweedse Tubbemodel

Op dinsdagnamiddag 22 oktober vond in Leuven een studienamiddag plaats over het Tubbemodel. Op de studienamiddag gaf Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het voorwoord. Hier vindt u de integrale versie van haar voorwoord.

lees meer

Actueel

HET REGEERAKKOORD UITGEDIEPT

Onlangs hebben N-VA, CD&V en Open VLD een nieuw Vlaams regeerakkoord gesloten. Bij Vlozo hebben we het luikje rond ouderenbeleid grondig geanalyseerd. Vlozo kan zich vinden in de grote contouren van het beleid inzake ouderenzorg. Een analyse.

lees meer

Actueel

VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

Sectororganisatie Vlozo is in grote lijnen tevreden over het voorliggende Vlaams regeerakkoord, omdat er heel wat zaken uit het Vlozo-verkiezingsmemorandum in terug te vinden zijn

lees meer

Actueel

KLIMAATACTIEDAG: sectororganisatie Vlozo betreurt oneigenlijk gebruik van stakingsrecht én vraagt om op andere manier klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen

Vlozo deelt de terechte bezorgdheid van de actievoerders op het vlak van het klimaat. Maar tegelijk betreurt Vlozo de wel erg brede interpretatie van het stakingsrecht die BBTK in deze hanteert. Vlozo vraagt daarom om de terechte en gedeelde bezorgdheid voor het klimaat in de toekomst op een andere manier naar buiten te brengen.

lees meer

Actueel

5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen

De gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering gaan cruciale weken in. Het thema ouderenzorg zal daarin ongetwijfeld een belangrijke plaats innemen. Onder de noemer ‘Geef mij de vijf' presenteert Vlozo alvast zelf 5 oplossingen voor de ouderenzorg van morgen.

lees meer

Welkom op de site van VLOZO

VLOZO is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen), serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 18.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is zo'n 25% van alle Vlaamse bedden.

Enkel leden van VLOZO hebben toegang tot de infobrieven en sectorale wetgeving.

Lees meer

Meer dan 25 jaar VLOZO

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992. Letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Dat clubje idealisten is uitgegroeid tot een sterke groep van 204 voorzieningen, die meer dan 18.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt. 

Lees meer