Actueel

Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra verdienen prioriteit bij Coronavaccinatie

Bewoners en personeel woonzorgcentra nr.1 prioriteit verspreiding Coronavaccins Gedelegeerd bestuurder Peter Marquebreuck reageert opgelucht....

lees meer

Actueel

Voorakkoord VIA-6: “Stap in de goede richting”

Gedelegeerd bestuurder Peter Marquebreuck reageert tevreden....

lees meer

Actueel

Taskforce COVID-19 stand van zaken

lees meer

Actueel

Reactie VLOZO op rapport Amnesty International

VLOZO, de koepel van private woonzorgcentra in Vlaanderen, kan zich globaal vinden in de analyse van Amnesty International

lees meer

Actueel

VLOZO-FAQ 2e fase covid19

VLOZO wil correcte informatie op een leesbare manier overbrengen aan de leden. De veelheid aan informatie wordt op die manier duidelijker en meer behapbaar.

lees meer

Actueel

VLOZO vindt kritiek Groen goedkoop en misplaatst

Volgens Groen kregen private woonzorgcentra teveel leegstandcompensaties uitbetaald. De partij vindt dat een vertegenwoordiging van 15% van de bedden niet evenredig is met de ontvangen compensaties. VLOZO betreurt de uithaal, want zo werkt de regeling ook helemaal niet. Het voorstel van een forfait ziet VLOZO niet zitten. Onze leden vragen om de polarisatie eindelijk te stoppen.

lees meer

Actueel

Correct debat gevraagd over toekomstige ouderenzorg

Een studie van de Socialistische Mutualiteiten toont aan dat de oversterfte binnen Vlaamse woonzorgcentra minder groot was in de zelfstandige sector. De totale oversterfte trof de oudere populatie zeer hard, maar nu blijkt wel dat de professionele aanpak en schaalgrootte van zelfstandige woonzorgcentra een verschil hebben gemaakt. VLOZO wil geen polemiek en vingerwijzing, maar een correct en respectvol debat over de toekomst van de residentiële ouderenzorg en de rol van de zelfstandige woonzorgcentra hierin.

lees meer

Actueel

VLOZO wil sterkere ambities voor ouderenzorg

De koepelorganisatie van zelfstandige woonzorgcentra (VLOZO) reageert voorzichtig positief op de boodschap van Minister-President Jan Jambon, bij de opening van het politieke jaar. Het versneld investeren in zorgzwaartefinanciering is reeds lang een vraag van de sector, maar bleef tot nu onderbelicht. VLOZO vraagt dat de residentiële ouderenzorg prioritair op de agenda staat van de lopende onderhandelingen voor een nieuw intersectoraal akkoord. Wat betreft meer en blijvende beleidsaandacht voor de zorg en welzijn van onze ouderen bleef VLOZO echter een beetje op zijn honger zitten.

lees meer

Actueel

VLOZO bezorgd over rantsoenering testcapaciteit

Terwijl de incidentie van covid19 verder stijgt in Vlaanderen, blijkt de testcapaciteit via het federale platform niet meer voldoende om te kunnen voorzien in preventieve screening van medewerkers. Er wordt gerantsoeneerd op 1000 testen per dag voor Vlaanderen.

lees meer

Actueel

VLOZO is holle aanvallen op private onafhankelijke sector beu

VLOZO, de koepelorganisatie van private onafhankelijke woonzorgcentra is niet te spreken over de sfeerzetting over de private sector deze week en de passage van Zorgnet-Icuro- topvrouw Margot Cloet in het VRT-programma De Afspraak op 16 september. VLOZO vindt dat de focus op het verkeerde debat niemand vooruit helpt.

lees meer

Actueel

VLOZO: "Ook loonbarema’s in Vlaamse woonzorgcentra moeten nu zonder excuses worden opgetrokken

VLOZO vraagt dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van het opwaarderen van de lonen van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra via de zogenaamde IFIC-barema's.

lees meer

Actueel

Peter Marquebreuck nieuwe gedelegeerd bestuurder van Vlozo

Als gedelegeerd bestuurder neemt hij de dagelijkse leiding van Vlozo op zich.

lees meer

Actueel

VLOZO bepleit regionalisering van alle aspecten van ouderenzorg

“Om aan de ouderen de best mogelijke zorgen te geven, kan de zorgverlening best op 1 niveau worden gecentraliseerd”, verduidelijkt VLOZO-voorzitter Geert Uytterschaut.

lees meer

Actueel

VLOZO tevreden over compensatiemechanisme voor woonzorgcentr

Deze compensatie houdt onder andere in dat leegstaande kamers in woonzorgcentra door de overheid gecompenseerd worden à rato van 90 procent van de gemiddelde dagprijs.

lees meer

Welkom op de site van VLOZO

VLOZO is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen), serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 20.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is zo'n 25% van alle Vlaamse bedden.

Enkel leden van VLOZO hebben toegang tot de infobrieven en sectorale wetgeving.

Lees meer

Meer dan 25 jaar VLOZO

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992. Letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Dat clubje idealisten is uitgegroeid tot een sterke groep van meer dan 200 voorzieningen, die zo'n 20.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt. 

Lees meer