Actueel

Werken bij VLOZO

Stafmedewerker ouderenzorg VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk) is de werkgeversorganisatie die de belangen verdedigt van de onafhankelijke spelers in het Vlaamse zorglandschap. Als medewerker van deze federatie ondersteun je het dagdagelijkse beleid, wat van VLOZO een goed geoliede machine maakt. Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité naargelang de onderwerpen.

lees meer

Actueel

Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

"Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren", zegt Veronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Het netwerk gaat ervan uit "dat er een gemeenschappelijk doel is met de Vlaamse regering, namelijk op korte termijn verder tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg te evolueren". Vlozo reageert zo op de komst van het nieuwe decreet over de woonzorg dat in de maak is, en waarover De Tijd woensdag bericht. "De sector ouderenzorg moet zich voorbereiden op de zorg van 2020-2030", aldus Vlozo in een reactie aan Belga. "Er dient nagedacht te worden over de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen mee geconfronteerd worden. Vlozo wil continuiteit en stabiliteit van het beleid en de financiering." Vlozo zegt ook te willen wil werken met outputmetingen. "Onze federatie streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op meer kwaliteit en minder regelgeving", aldus Veronique De Schaepmeester. "Hiervoor ondersteunt Vlozo privé-initiatief in de ouderenzorg." Vlozo benadrukt dat "een realistisch tijdspad" moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan. Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt Vlozo de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk. Een 'level playing field' voor de bewoners is noodzakelijk. De beschikbare middelen moeten zo efficiënt mogelijk besteed worden, vindt Vlozo, en daarom moet er gewerkt worden aan een sterkere Vlaamse ouderenzorg met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en een vrijere prijszetting. Vlozo is tot slot enthousiast dat het kabinet-Vandeurzen met de koepels rond de tafel wil zitten in het kader van de verdere realisatie van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet woonzorg. https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/vlozo-wil-meer-kwaliteit-en-minder-regelgeving-in-ouderenzorg.html

lees meer

Actueel

De 9 zorgoplossingen van VLOZO

We naderen een belangrijke periode van verkiezingen. Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen en daarna zijn het Europese, Federale en Regionale verkiezingen in 2019. Naar aanleiding daarvan wil VLOZO haar 9 zorgoplossingen in de kijker stellen. VLOZO gaat ervan uit dat er een gemeenschappelijk doel is voor de zorgvoorzieningen, de collega-actoren, de besturen, de burgers en de cliënten: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de beleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO concludeert dus dat de analyse op geregelde tijdstippen dient herzien te worden. Het jaar van de acht staat voor kracht. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te optimaliseren. Met dit Memorandum krijgen we graag uw aandacht en roepen we het beleid op tot dialoog en tot actie. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via info@vlozo.be Geert Uytterschaut Véronique De Schaepmeester Voorzitter VLOZO Gedelegeerd Bestuurder VLOZO

lees meer

Actueel

Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg AUTHOR: Patrick Leemans BRUSSEL 25/04/2018 13:32 (BELGA) "Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren", zegt Veronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Het netwerk gaat ervan uit "dat er een gemeenschappelijk doel is met de Vlaamse regering, namelijk op korte termijn verder tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg te evolueren". Vlozo reageert zo op de komst van het nieuwe decreet over de woonzorg dat in de maak is, en waarover De Tijd woensdag bericht. "De sector ouderenzorg moet zich voorbereiden op de zorg van 2020-2030", aldus Vlozo in een reactie aan Belga. "Er dient nagedacht te worden over de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen mee geconfronteerd worden. Vlozo wil continuïteit en stabiliteit van het beleid en de financiering." Vlozo zegt ook te willen wil werken met outputmetingen. "Onze federatie streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op meer kwaliteit en minder regelgeving", aldus Veronique De Schaepmeester. "Hiervoor ondersteunt Vlozo privé-initiatief in de ouderenzorg." Vlozo benadrukt dat "een realistisch tijdspad" moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan. Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt Vlozo de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk. Een 'level playing field' voor de bewoners is noodzakelijk. De beschikbare middelen moeten zo efficiënt mogelijk besteed worden, vindt Vlozo, en daarom moet er gewerkt worden aan een sterkere Vlaamse ouderenzorg met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en een vrijere prijszetting. Vlozo is tot slot enthousiast dat het kabinet-Vandeurzen met de koepels rond de tafel wil zitten in het kader van de verdere realisatie van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet woonzorg.

lees meer

Actueel

Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum Bewoners van woonzorgcentra voelen zich vaak buitengesloten uit de samenleving daarom juicht het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk het voorstel toe om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mobiele kiesbureaus te installeren in woonzorgcentra. Er worden namelijk vaak volmachten afgeleverd door de bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra. Zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners zou dit een goede zaak zijn. Bewoners autonoom laten zijn in deze belangrijke kwestie Ouderen in woonzorgcentra zijn nu vaker minder mobiel en door stemlokalen in te richten in de woonzorgcentra zelf, geven we de bewoners inderdaad maximaal de kans om zelf autonoom hun democratisch recht uit te oefenen in deze belangrijke kwestie. Het woonzorgcentrum kan hier zelf ook initiatief nemen en sensibiliseren plus zorgen voor een organisatorische omkadering. Zo kunnen er informatieborden op elke afdeling geplaatst worden en kan er een verkiezingsdebat georganiseerd worden. Ook kunnen we de bewoners vertrouwd maken met het werken met een computer en met het stemprogramma zelf. Zo hoeft het elektronisch stemmen ook geen belemmering meer te zijn. Het woonzorgcentrum benadrukt zo meteen ook haar buurtfunctie Door ook de buurtbewoners in het woonzorgcentrum hun stem te laten uitbrengen wordt er meer contact gelegd tussen de buurt en het woonzorgcentrum wat dan ook bijdraagt tot de positieve beeldvorming voor woonzorgcentra plus dit kan het isolement van de bewoners ook helpen te doorbreken. Over VLOZO Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) vertegenwoordigt 204 ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra), 17 000 medewerkers en 18 000 bewoners. Dit is zo’n 20% van alle Vlaamse bedden

lees meer

Actueel

Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap 07/02/2018 , Pieter Van Herck - welzijns- en gezondheidsbeleid De transparantie in de zorg neemt toe. Dat is een goede zaak voor de opwaartse concurrentie en het beheer van (deels) publieke middelen, en dat moeten we dus nog verder versterken. Maar transparantie wil niet zeggen dat de overheid het beheer van zorgondernemingen moet overnemen, rechtspersonen aan banden leggen of aanbieders begraven onder inzage- en gegevensvereisten. Wat er vandaag op tafel ligt bij de actualisatie van het woonzorgdecreet (ouderenzorg, thuiszorg,… ), dwingt ons om de puntjes duidelijk op de i te zetten. •Transparantie in de zorg past in een zorgondernemerschap van wederzijds vertrouwen. •Maar bij de actualisatie van het Vlaamse woondecreet worden voorstellen gelanceerd die het ondernemerschap ondermijnen. •De overheid zou strategische beslissingen van zorgaanbieders plots kunnen blokkeren. •En zorgondernemers zouden massaal veel informatie aan de overheid moeten overmaken.

lees meer

Actueel

Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

De dagprijzen in de woon-zorgcentra zijn sneller gestegen dan de inflatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB). Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), vraagt een inhaalbeweging voor de financiering.

lees meer

Actueel

VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

We worden almaar ouder, en de levensverwachting neemt nog elk jaar toe. Veel van de pasgeboren kinderen van vandaag zijn er over een eeuw allicht nog. De groeiende groep oude en vooral heel oude mensen plaatst de maatschappij voor flink wat uitdagingen, niet het minst de 800 Vlaamse woonzorgcentra. “De woonzorgsector kan met een geïntegreerde werking een rol spelen in het aansturen van de thuiszorg: een flexibel en vraaggestuurd aanbod is zeker nodig”, zegt Veronique De Schaepmeester van VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. “Want ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn.” Het Hoger Instituut voor Gedragswetenschappen staat met de opleiding Psychosociale Gerontologie professionals uit de ouderenzorg bij in het empoweren van ouderen: hen de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk, volgens hun eigen wensen, in hun eigen omgeving te kunnen handhaven. “Daarbij gaan we uit van de competenties van ouderen”, zegt coördinator Wim Peersman.

lees meer

Actueel

Minister Vandeurzen bespaart 5,58% op sociale akkoorden in de Vlaamse woonzorgcentra

De meerkost van de sociale akkoorden wordt gefinancierd door het zogenaamde derde luik en juist op dat derde luik gaat de minister dit jaar fors besparen. Vorig jaar reeds was er 2.7% besparing , dit jaar is er opnieuw een besparing van maar liefst 5,58 %, hetgeen neerkomt op minstens 10 miljoen minder subsidiering voor de ouderenzorg in Vlaanderen. Hoe is dit mogelijk in een Europa dat net nu voor een grote uitdaging staat aangaande de demografische toekomst. VLOZO vindt het onaanvaardbaar dat de financiering voor medewerkers (zorg- en niet-zorg) ingekort wordt. Dit gaat over bestaande tewerkstellingsplaatsen! Dit gaat om medewerkers die de voorzieningen broodnodig hebben om de bewoners in de woonzorgcentra een warme kwaliteitsvolle oude dag te kunnen geven. Wij vragen aan de minister om te werken aan enerzijds een open en transparante informatieverstrekking alsook anderzijds om een oplossing te bieden voor deze gigantische inperking van broodnodige financiering. Hoe kunnen we werken aan een goede zorgverlening zonder financiering ? Wij vragen betaalbare zorg in een woonzorgcentrum, met VOLDOENDE medewerkers die de tijd krijgen om hun taken goed en professioneel op te nemen. Het grote probleem vandaag is dat de opeenvolgende regeringen wel de problematiek van de vergrijzing en de toenemende zorgzwaarte bij de ouder wordende medemens erkennen, maar dat de politieke wil om elke zwaar zorgbehoevende de correcte personeelsomkadering en dito financiering toe te kennen, ontbreekt. De overheid moet zich op begrotingsvlak dringend herpakken, en de nodige middelen niet drastisch verminderen. Wij zorgondernemers willen hierover garanties van de overheid. VLOZO roept minister Vandeurzen dan ook op om dringend actie te ondernemen!

lees meer

Actueel

VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra Brussel, 01/02/2018 Een nieuwe studie van Prof. Pacolet toont aan dat de dagprijzen in de woonzorgcentra de laatste jaren iets sneller stijgen dan de index. Een zwaardere zorgbehoefte, een optimalere infrastructuur en leefomgeving en de strenge norminterpretaties van het Vlaams Agentschap liggen hiervoor aan de basis. Het budget van de Overheid komt hier echter niet aan tegemoet. Verschillende invloeden op de gemiddelde dagprijs De woonzorgcentra halen hun inkomsten voor ongeveer 50 procent uit de dagprijzen, voor de andere helft uit subsidies van de overheid. Recent zijn er 2.400 extra woongelegenheden bijgekomen, die volledig moeten voldoen aan de nieuwe strenge en dure erkenningsvereisten. Dat heeft uiteraard zijn invloed op de gemiddelde dagprijs. Daarnaast leiden renovaties en bijkomende normen rond veiligheid en milieu in bestaande woonzorgcentra eveneens tot een dagprijsverhoging. 'Maar daar staan dan ook meer vierkante meters en een grotere levenskwaliteit en comfort tegenover', aldus Prof. Pacolet. Hoog tijd voor een rechtvaardig systeem Senioren nemen pas hun intrek in een woonzorgcentrum op latere leeftijd, als het echt niet anders meer kan qua psychische en fysische gezondheidstoestand, waardoor de zorgzwaarte in de woonzorgcentra jaarlijks met ongeveer 2% stijgt. Als de zorgzwaarte hoger ligt, moet er logischerwijs ook een hogere overheidsfinanciering komen. Maar dat gebeurt niet ! De woonzorgcentra willen zeker en vast niet inkrimpen op zorg, maar moeten wel de middelen krijgen om dagelijks kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen. De subsidies variëren naargelang het zorgprofiel van een rusthuisbewoner. Voor residenten die geen zorg nodig hebben, ontvangen de centra amper een beperkt bedrag. Daarom pleit VLOZO voor een onmiddellijke en volledige RVT – reconversie in de privé sector. Nog te veel ouderen met een zwaar zorgbehoevend profiel verblijven in ondergefinancierde ROB bedden. Daarbovenop heeft Vlaanderen recentelijk nog miljoenen bespaard op de financiering van de sociale akkoorden via het derde luik. VLOZO pleit dan ook voor een terugdraaiing van deze financieringsinkrimping. De overheid dient zich dus op begrotingsvlak dringend te herpakken !

lees meer

Actueel

Zorg mee voor de zorg! Werk mee aan de campagne 'Een zorgjob - Ik ga ervoor!'

De strijd om goede arbeidskrachten op de arbeidsmarkt woedt in alle hevigheid. Gezien de toenemende zorgnood en het groot aantal collega’s dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is een verhoogde instroom in de zorg- en welzijnsberoepen van kapitaal belang in functie van de kwalitatieve dienstverlening aan onze zorgvragers. Om een meer uitgebreid netwerk te hebben van betrokken personen bij de campagne ‘Ik ga ervoor’ is een webpagina ontwikkeld waarop je je e-mailadres kan invullen zodat er op een gemakkelijke manier straffe verhalen, getuigenissen, acties en materiaal van de campagne verspreid kunnen worden. Laat je mailadres achter via onderstaande link, het is maar 2’’ werk. http://www.ikgaervoor.be/zorg-mee-voor-de-zorg-steun-de-campagne

lees meer

Actueel

Het jaar van de acht staat voor kracht

2018 begint goed voor de Vlaamse woonzorgcentra Na de PANO-documentaire van de VRT en de verhalen in de media over ondervoede bewoners en overwerkt personeel in onze Vlaamse woonzorgcentra, in 2017, is het tijd voor positieve beeldvorming over de Vlaamse woonzorgcentra. Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) is tevreden met het nieuws dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de komende 2 jaar 3.785.000 euro vrij gaat maken om het welzijn van onze bewoners in woonzorgcentra te verbeteren. De preventiecoaches moeten het imago van de woonzorgcentra oppoetsen. Minister Vandeurzen wil preventiecoaches inschakelen om enkele gekende problemen in de woonzorgcentra de wereld uit te helpen. De coaches zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij het preventief werken aan mondgezondheid, valrisico’s, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca bij hun bewoners. Om een compleet beeld te geven en praktische tips ziet VLOZO meer in een multidisciplinaire aanpak. Het aantal ouderen neemt toe en met hen ook de vraag naar aangepaste voeding 65- plussers lopen de kans op ondervoeding als zij niet de nodige eiwitten en vezels opnemen. Een goede preventieve aanpak van ondervoeding bij ouderen kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder VLOZO, meldt dat verschillende leden van VLOZO meer en meer fingerfood implementeren in het maaltijdgebeuren. Een groot deel van de bewoners krijgen hun maaltijden in vaste vorm gepresenteerd op een mooi versierd bord. Bewoners met dementie herkennen soms het bestek niet meer en kunnen dan niet meer zelfstandig eten. Voor bewoners, die dus niet meer met mes en vork kunnen eten, kan fingerfood een mooie oplossing bieden. Zo kunnen ze weer zelfstandig eten en voelen ze zich meteen ook beter. Het oogt niet alleen aantrekkelijk, het is nog lekker ook. VLOZO heeft echter haar bedenkingen bij het aanstellen van een externe preventiecoach. Door de opgedane ervaring uit interne projecten bij verschillende van onze leden blijkt dat de kracht van een multidisciplinair team (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, psychologen, diëtisten,….) sterk en effectief is. De problemen die aangekaart worden in de Vlaamse woonzorgcentra dienen vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden. Met multidisciplinaire werking zal er een adequater medicatiegebruik en inname zijn. Allereerst moet de oudere zelf inspraak hebben in eigen leven en eigen wensen uiten. Daarnaast is een werking met alle stakeholders (artsen, apothekers, …) alsook familie, vertrouwenspersonen, mantelzorgers en het zorgteam van het woonzorgcentrum broodnodig voor het welbevinden van de oudere. Ondersteuning vanuit het beleid om de competenties van onze medewerkers aan te spreken, dat hebben onze Vlaamse woonzorgcentra nodig. Een mooi voorbeeld uit de praktijk WZC De Zwaluw te Vollezele heeft meegewerkt aan de Come- On studie. Dit was een project vanuit het riziv waarbij een aantal bewoners extra gevolgd werden rond correct medicatiegebruik. Bijvoorbeeld: geen verkeerde interacties, permanente evaluatie en bespreking van het al of niet nodig zijn en correcte hoeveelheden, inname en eventueel andere mogelijkheden. Op de werkvloer en bij de bewoners van WZC De Zwaluw zelf heeft dat heel wat in beweging gezet. Het jaar van de acht staat voor kracht VLOZO blijft het belang van een correcte RVT financiering met 100 procent dekking benadrukken. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te verbeteren. Over VLOZO Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg. Vlozo bestaat al meer dan 25 jaar en vertegenwoordigt een 190 tal voorzieningen over heel Vlaanderen. Geert Uytterschaut – Voorzitter VLOZO Véronique De Schaepmeester – Gedelegeerd bestuurder VLOZO Emmelien Desmet – Stafmedewerker Communicatie VLOZO Koningsstraat 154-158 1000 Brussel Tel.: 03/354 13 58 Mobiel: 0479/858.058

lees meer

Actueel

VLOZO wenst iedereen fijne feestdagen en een magisch 2018

Als je eenzaam bent, wensen we je liefde. Als je je down voelt, wensen we je vreugde. Als je bezorgd bent, wensen we je vrede. Als je je leeg voelt, wensen we je hoop. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor een voorspoedige kerst en een gelukkig nieuwjaar !

lees meer

Welkom op de site van VLOZO

VLOZO is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen), serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 18.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is zo'n 25% van alle Vlaamse bedden.

Enkel leden van VLOZO hebben toegang tot de infobrieven en sectorale wetgeving.

Lees meer

Meer dan 25 jaar VLOZO

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992. Letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Dat clubje idealisten is uitgegroeid tot een sterke groep van 204 voorzieningen, die meer dan 18.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt. 

Lees meer