Actueel

Colloquium : Bakens verzetten in ouderenzorg

Colloquium : Bakens verzetten in ouderenzorg 13/11/2018 Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) en Health Community, het netwerk van Voka voor de witte economie, nodigen je graag uit op hun colloquium 'Bakens verzetten in ouderenzorg'. Dit event zal doorgaan op dinsdag 13 november 2018, om 18u00 in de KBC Arteveldetoren te Gent. Deze avond staat volledig in het teken van de toekomst en uitdagingen van de ouderenzorg. We staan uitgebreid stil bij de huidige hervormingen rond financiering, personeelsbeleid en het ruimere zorgondernemerschap. Geert Uytterschaut (VLOZO) stelt er het VLOZO-memorandum voor waarin hij de noden en verwachtingen van de sector i.k.v. de volgende verkiezingen toelicht. Pieter Van Herck (Voka) licht ten slotte toe hoe dit past binnen de ruimere hervormingen van welzijn en gezondheidszorg. Het wordt een interactief event met getuigenissen, lezingen en een debat met politici. Jacques Vermeire zorgt voor een ludieke noot als afsluiter.

lees meer

Actueel

Werken bij VLOZO

Stafmedewerker ouderenzorg VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk) is de werkgeversorganisatie die de belangen verdedigt van de onafhankelijke spelers in het Vlaamse zorglandschap. Als medewerker van deze federatie ondersteun je het dagdagelijkse beleid, wat van VLOZO een goed geoliede machine maakt. Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité naargelang de onderwerpen.

lees meer

Actueel

Vlozo wil meer kwaliteit en minder regelgeving in ouderenzorg

"Het is noodzakelijk dat er een regelluwte gecreëerd wordt om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren", zegt Veronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Het netwerk gaat ervan uit "dat er een gemeenschappelijk doel is met de Vlaamse regering, namelijk op korte termijn verder tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg te evolueren". Vlozo reageert zo op de komst van het nieuwe decreet over de woonzorg dat in de maak is, en waarover De Tijd woensdag bericht. "De sector ouderenzorg moet zich voorbereiden op de zorg van 2020-2030", aldus Vlozo in een reactie aan Belga. "Er dient nagedacht te worden over de uitdagingen waar de ouderenzorgvoorzieningen mee geconfronteerd worden. Vlozo wil continuiteit en stabiliteit van het beleid en de financiering." Vlozo zegt ook te willen wil werken met outputmetingen. "Onze federatie streeft naar een klantgerichte ouderenzorg met nadruk op meer kwaliteit en minder regelgeving", aldus Veronique De Schaepmeester. "Hiervoor ondersteunt Vlozo privé-initiatief in de ouderenzorg." Vlozo benadrukt dat "een realistisch tijdspad" moet uitgezet worden waarbij eerst alle voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens tot het nieuwe systeem te kunnen overgaan. Naast een gelijke financiering zwaar zorgbehoevenden (RVT) vindt Vlozo de garantie van de financiering derde luik (indexering + aanpassing aan vergrijzing) zeer belangrijk. Een 'level playing field' voor de bewoners is noodzakelijk. De beschikbare middelen moeten zo efficiënt mogelijk besteed worden, vindt Vlozo, en daarom moet er gewerkt worden aan een sterkere Vlaamse ouderenzorg met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en een vrijere prijszetting. Vlozo is tot slot enthousiast dat het kabinet-Vandeurzen met de koepels rond de tafel wil zitten in het kader van de verdere realisatie van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet woonzorg. https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/vlozo-wil-meer-kwaliteit-en-minder-regelgeving-in-ouderenzorg.html

lees meer

Actueel

De 9 zorgoplossingen van VLOZO

We naderen een belangrijke periode van verkiezingen. Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen en daarna zijn het Europese, Federale en Regionale verkiezingen in 2019. Naar aanleiding daarvan wil VLOZO haar 9 zorgoplossingen in de kijker stellen. VLOZO gaat ervan uit dat er een gemeenschappelijk doel is voor de zorgvoorzieningen, de collega-actoren, de besturen, de burgers en de cliënten: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de beleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO concludeert dus dat de analyse op geregelde tijdstippen dient herzien te worden. Het jaar van de acht staat voor kracht. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te optimaliseren. Met dit Memorandum krijgen we graag uw aandacht en roepen we het beleid op tot dialoog en tot actie. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via info@vlozo.be Geert Uytterschaut Véronique De Schaepmeester Voorzitter VLOZO Gedelegeerd Bestuurder VLOZO

lees meer

Actueel

Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap

Transparantie geeft geen alibi tegen ondernemerschap 07/02/2018 , Pieter Van Herck - welzijns- en gezondheidsbeleid De transparantie in de zorg neemt toe. Dat is een goede zaak voor de opwaartse concurrentie en het beheer van (deels) publieke middelen, en dat moeten we dus nog verder versterken. Maar transparantie wil niet zeggen dat de overheid het beheer van zorgondernemingen moet overnemen, rechtspersonen aan banden leggen of aanbieders begraven onder inzage- en gegevensvereisten. Wat er vandaag op tafel ligt bij de actualisatie van het woonzorgdecreet (ouderenzorg, thuiszorg,… ), dwingt ons om de puntjes duidelijk op de i te zetten. •Transparantie in de zorg past in een zorgondernemerschap van wederzijds vertrouwen. •Maar bij de actualisatie van het Vlaamse woondecreet worden voorstellen gelanceerd die het ondernemerschap ondermijnen. •De overheid zou strategische beslissingen van zorgaanbieders plots kunnen blokkeren. •En zorgondernemers zouden massaal veel informatie aan de overheid moeten overmaken.

lees meer

Actueel

Interview met Trends - 'Dezelfde financiering voor elk zorgprofiel.'

De dagprijzen in de woon-zorgcentra zijn sneller gestegen dan de inflatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB). Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), vraagt een inhaalbeweging voor de financiering.

lees meer

Actueel

VLOZO in De Zondag 'Worden we allemaal 100?'

We worden almaar ouder, en de levensverwachting neemt nog elk jaar toe. Veel van de pasgeboren kinderen van vandaag zijn er over een eeuw allicht nog. De groeiende groep oude en vooral heel oude mensen plaatst de maatschappij voor flink wat uitdagingen, niet het minst de 800 Vlaamse woonzorgcentra. “De woonzorgsector kan met een geïntegreerde werking een rol spelen in het aansturen van de thuiszorg: een flexibel en vraaggestuurd aanbod is zeker nodig”, zegt Veronique De Schaepmeester van VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. “Want ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn.” Het Hoger Instituut voor Gedragswetenschappen staat met de opleiding Psychosociale Gerontologie professionals uit de ouderenzorg bij in het empoweren van ouderen: hen de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk, volgens hun eigen wensen, in hun eigen omgeving te kunnen handhaven. “Daarbij gaan we uit van de competenties van ouderen”, zegt coördinator Wim Peersman.

lees meer

Actueel

VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra Brussel, 01/02/2018 Een nieuwe studie van Prof. Pacolet toont aan dat de dagprijzen in de woonzorgcentra de laatste jaren iets sneller stijgen dan de index. Een zwaardere zorgbehoefte, een optimalere infrastructuur en leefomgeving en de strenge norminterpretaties van het Vlaams Agentschap liggen hiervoor aan de basis. Het budget van de Overheid komt hier echter niet aan tegemoet. Verschillende invloeden op de gemiddelde dagprijs De woonzorgcentra halen hun inkomsten voor ongeveer 50 procent uit de dagprijzen, voor de andere helft uit subsidies van de overheid. Recent zijn er 2.400 extra woongelegenheden bijgekomen, die volledig moeten voldoen aan de nieuwe strenge en dure erkenningsvereisten. Dat heeft uiteraard zijn invloed op de gemiddelde dagprijs. Daarnaast leiden renovaties en bijkomende normen rond veiligheid en milieu in bestaande woonzorgcentra eveneens tot een dagprijsverhoging. 'Maar daar staan dan ook meer vierkante meters en een grotere levenskwaliteit en comfort tegenover', aldus Prof. Pacolet. Hoog tijd voor een rechtvaardig systeem Senioren nemen pas hun intrek in een woonzorgcentrum op latere leeftijd, als het echt niet anders meer kan qua psychische en fysische gezondheidstoestand, waardoor de zorgzwaarte in de woonzorgcentra jaarlijks met ongeveer 2% stijgt. Als de zorgzwaarte hoger ligt, moet er logischerwijs ook een hogere overheidsfinanciering komen. Maar dat gebeurt niet ! De woonzorgcentra willen zeker en vast niet inkrimpen op zorg, maar moeten wel de middelen krijgen om dagelijks kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen. De subsidies variëren naargelang het zorgprofiel van een rusthuisbewoner. Voor residenten die geen zorg nodig hebben, ontvangen de centra amper een beperkt bedrag. Daarom pleit VLOZO voor een onmiddellijke en volledige RVT – reconversie in de privé sector. Nog te veel ouderen met een zwaar zorgbehoevend profiel verblijven in ondergefinancierde ROB bedden. Daarbovenop heeft Vlaanderen recentelijk nog miljoenen bespaard op de financiering van de sociale akkoorden via het derde luik. VLOZO pleit dan ook voor een terugdraaiing van deze financieringsinkrimping. De overheid dient zich dus op begrotingsvlak dringend te herpakken !

lees meer

Welkom op de site van VLOZO

VLOZO is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen), serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 18.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is zo'n 25% van alle Vlaamse bedden.

Enkel leden van VLOZO hebben toegang tot de infobrieven en sectorale wetgeving.

Lees meer

Meer dan 25 jaar VLOZO

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992. Letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Dat clubje idealisten is uitgegroeid tot een sterke groep van 204 voorzieningen, die meer dan 18.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt. 

Lees meer